Program Stypendialny dla Liderów

Fundator: Fundacja General Electronic
Deadline: Czekamy na nowy termin

Międzynarodowy program stypendialny, oferujący wsparcie finansowe i merytoryczne dla uzdolnionych studentów uczelni technicznych.

Program jest skierowany do studentów drugiego roku studiów z wydziałów ekonomii, zarządzania, inżynierii i technologii następujących uczelni:- Politechnika Gdańska
- Politechnika Łódzka
- Politechnika Warszawska
- Politechnika Wrocławska
- Politechnika Rzeszowska

Pozostałe kryteria kwalifikacyjne
Pod uwagę będą brane osiągnięcia naukowe, praca społeczna, staże, działalność w stowarzyszeniach studenckich, wolontariat itp.

Program prowadzony jest w języku angielskim, wymogiem jest bardzo dobra znajomość tego języka, w mowie i piśmie.

O stypendium mogą ubiegać się osoby nie planujące kontynuacji nauki na studiach magisterskich, ale w przypadku takich osób stypendium może zostać przyznane na rok. Osoby, które zamierzają uzyskać stopień magistra, powinny o tym poinformować w zgłoszeniu.

Jak aplikować
Na stronie programu znajduje się formularz online, który należy wypełnić. Odpowiednie dokumenty i prace kwalifikacyjne należy przesłać pocztą na podany na stronie adres. Są to m.in.: 
- esej na 1000 słów;
- życiorys;
- wyciąg z indeksu potwierdzający ukończenie pierwszego roku studiów - może być przesłany przez uczelnię;
- dwa listy polecające (w tym jeden od wykładowcy ze swojej uczelni) oraz wyciąg z indeksu.

Wszystkie dokumenty oraz esej muszą być przetłumaczone na język angielski (tłumaczenie przysięgłe nie jest wymagane).

Wysokość stypendium
2000 USD rocznie na okres do dwóch  lat. W ramach programu istnieje też szansa na skorzystanie z mentoringu lidera biznesu GE (łącznie z job shadowing), uczestnictwa w wydarzeniach GE Foundation Scholar-Leaders oraz projektach. 

Termin składania wniosków upłynął: 15 grudnia  2015 r.
O terminie kolejnej edycji programu poinformujemy niezwłocznie po jego ogłoszeniu przez organizatora.

Więcej informacji

* Odbyły się dwa webinaria informacyjne dotyczące programu: 30 listopada i 1 grudnia 2015 r.

Fundator

Fundacja General Electronicemail: gefoundation@ge.comwww: http://www.gefoundation.com/

Koordynator

Institute of International Education (IIE)www: http://www.iie.org/809 United Nations PlazaNew York NY 10017-3580 USA