Program Stypendialny im. Lane'a Kirklanda

Fundator: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
Deadline: Czekamy na nowy termin

Stypendia dla obywateli z Ukrainy, Białorusi, Rosji, Mołdowy, Gruzji, Armenii, Azerbejdżanu, Kazachstanu i Kirgistanu na badania w Polsce.

Cele
Program ma na celu dzielenie się z innymi krajami Europy polskimi doświadczeniami związanymi z transformacją ustrojową. Stypendyści zdobytą w Polsce wiedzę i umiejętności wykorzystają na rzecz przemian gospodarczych i społecznych w swoich krajach.Dofinansowane działania
Program adresowany jest do posiadających wyższe wykształcenie młodych liderów zainteresowanych rozwojem demokracji, gospodarki i społeczeństwa obywatelskiego w swoich krajach i w regionie. Realizacja Programu odbywa się w ramach 2 semestrów studiów na polskich uczelniach oraz 2-4 tygodniowych staży zawodowych w instytucjach państwowych lub prywatnych.W ramach programu można studiować następujące dziedziny:  • - Ekonomia i zarządzanie

  • - Administracja / zarządzanie (biznes, NGO, kultura, ochrona środowiska, służba zdrowia)

  • - Administracja publiczna (rządowa i samorządowa)

  • - Prawo

  • - Nauki społeczne (psychologia społeczna, socjologia)

  • - Nauki polityczne i stosunki międzynarodowe

  • - Polityka rozwojowa i pomoc humanitarna


Wysokość dofinansowania
W roku akademickim 2014/15 stypendium wynosiło 9 miesięcy x 1800 zł. Dodatkowo, pokrywane były następujące koszty: opłaty edukacyjne, zakwaterowanie w Polsce, ubezpieczenie, podróż do i z Polski, zakup materiałów i pomocy naukowych. Komputery wypożyczane stypendystom mogą przejść na ich własność dopiero po pełnym wypełnieniu warunków stypendium.Kto może się ubiegać o fundusze
Program skierowany jest do obywateli z Ukrainy, Białorusi, Rosji oraz Mołdowy, Gruzji, Armenii, Azerbejdżanu, Kazachstanu i Kirgistanu. Posiadacze kart stałego pobytu w Polsce nie mogą ubiegać się o stypendia.Kandydaci muszą reprezentować następujące środowiska:
- eksperci, politycy, pracownicy instytucji rządowych i samorządowych
- przedsiębiorcy, menedżerowie
- liderzy organizacji pozarządowych, animatorzy kultury i aktywności obywatelskiej
- nauczyciele akademiccy
- dziennikarze.Od kandydatów wymagane jest złożenia własnego "Projektu pobytu" - uzasadnienie zamiaru udziału w Programie Kirklanda wraz z propozycjami dotyczącymi pobytu w Polsce i planami na przyszłość (4000-6000 znaków ze spacjami).Warunkiem formalnym udziału w Programie jest pełne wykształcenie wyższe, wiek do 35 lat (w uzasadnionych przypadkach do 40 lat), znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym korzystanie z wykładów i seminariów lub języka angielskiego w przypadku wskazania przez kandydata konkretnego programu studiów w tym języku w Polsce oraz minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe.Termin składania wniosków: 1 marca 2016 r.

Więcej informacji

Fundator

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolnościemail: paff@pafw.plwww: http://www.pafw.plul. Królowej Marysieńki 4802-954 Warszawatel.: (22) 550 28 00fax: (22) 550 28 01

Koordynator

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrightaemail: biuro@fulbright.edu.plwww: http://www.fulbright.edu.plul. K.I. Gałczyńskiego 400-362 Warszawatel.: 22 10 100 40