Program stypendialny im. Wima Duisenberga

Fundator: Europejski Bank Centralny
Deadline: Czekamy na nowy termin

Europejski Bank Centralny (ECB) nagradza wybitnych ekonomistów pracujących w środowisku akademickim, bankach centralnych i instytucjach badawczych. Oferuje krótkoterminowe, trwające od 3 do 11 miesięcy stypendia. Wybrani kandydaci zajmują się badaniami z obszaru zainteresowań ECB w siedzibie ECB we Frankfurcie nad Menem.Cele programu:
- promocja badań naukowych osiągających najwyższe standardy akademickie
- umożliwienie pracownikom ECB poznania i zdobycia doświadczenia z zakresu najnowszych postępów w dziedzinie badań ekonomicznych
- umożliwienie wybitnym naukowcom poznania środowiska ECBStypendyści przebywający w ECB powinni ukończyć pracę natury teoretycznej lub empirycznej w celu jej prezentacji podczas zewnętrznych i wewnętrznych konferencji oraz opublikowania w ECB Working Paper Series. Projekt badawczy powinien dotyczyć spraw z obszaru zainteresowań ECB.Biorący udział w programie mają do dyspozycji bibliotekę oraz narzędzia statystyczne i liczące. Powinni współdziałać z personelem zatrudnionym przez ECB.Kandydaci to wybitni ekonomiści wszystkich narodowości pracujący w środowisku akademickim, bankach centralnych i uznanych instytucjach badawczych. Stypendyści przeprowadzają badania w siedzibie EBC we Frankfurcie nad Menem, dlatego powinni mieć możliwość wzięcia urlopu naukowego w miejscu pracy. Wybrani kandydaci otrzymają miesięczne stypendium stosowne do ich doświadczenia.
Zgłoszenia należało nadsyłać on-line w języku angielskim.Termin nadsyłania zgłoszeń upłynął: 30 kwietnia 2014 r.
Program nie miał swojej edycji w 2015 r.
O terminie kolejnej edycji programu poinformujemy niezwłocznie po jego ogłoszeniu przez organizatora.

Fundator

Europejski Bank Centralnyemail: info@ecb.europa.euwww: http://www.ecb.europa.eu/European Central BankSonnemannstrasse 2060314 Frankfurt am MainGermanytel.: +49 69 1344 0