Program stypendialny rządu chińskiego

Fundator: Ministerstwo Edukacji w Chinach
Deadline: Czekamy na nowy termin

Stypendia na naukę na chińskich uczelniach dla studentów szkół wyższych oraz naukowców przyznaje chińskie Ministerstwo Edukacji.Dofinansowane działania:
Program stypendialny wspiera wymianę studentów i naukowców z Chin i krajów Unii Europejskiej. Stypendium umożliwia podjęcie nauki i badań na jednym z uniwersytetów w Chinach. Pobyt w Chinach może trwać maksymalnie rok.Kto może ubiegać się o fundusze:
O stypendium mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej - studenci szkół wyższych do 35 oraz naukowców do 50 roku życia. Wymagana jest znajomość języka chińskiego.Wysokość dofinansowania:
Stypendysta jest zwolniony z opłat za studia. Ma zapewnione zakwaterowanie, transport z lotniska do uniwersytetu, ubezpieczenie. Studenci otrzymują miesięczne kieszonkowe w wysokości 1400 juanów, naukowcy - 1700 juanów, starsi naukowcy - 2000 juanów. Stypendium nie pokrywa kosztów międzynarodowych przelotów.

Jednorazowe wsparcie w wysokości 1000 juanów otrzymają osoby, których pobyt w Chinach będzie nie dłuższy niż rok i 1500 juanów osoby, których pobyt będzie trwał przynajmniej rok.Termin składania wniosków upłynął: 30 kwietnia 2014 r.
O terminie kolejnej edycji programu poinformujemy niezwłocznie po jego ogłoszeniu przez organizatora

Formularz zgłoszeniowy i szczegółowe informacje o stypendiach znajdują się na stronach: http://www.csc.edu.cn/laihua/scholarshipdetailen.aspx?cid=97&id=2049
http://www.csc.edu.cn/laihua/scholarshipdetailen.aspx?cid=97&id=2070

Fundator

Science & Technology, Education & Cultural Officeemail: chinamission_euesc@mfa.gov.cnwww: http://www.chinamission.be/eng/Avenue de Tervuren 443-4451150 Bruxelles, Belgiumtel.: +43 32 2 772 37 02fax: +43 32 2 770 47 90

Koordynator

Ministerstwo Edukacji w Chinachemail: english@moe.edu.cnwww: http://www.moe.edu.cn/english/No.37 Damucang Hutong, Xidan100816 Beijing, P.R.Ctel.: +86-10-66096114