Program Stypendialny United Nations Alliance of Civilizations

Fundator: United Nations Alliance of Civilizations
Deadline: Czekamy na nowy termin

Program Stypendialny Sojuszu Cywilizacji Organizacji Narodów Zjednoczonych (United Nations Alliance of Civilizations UNAOC) powstał z potrzeby budowania mostów między kulturami i społeczeństwami – poprzez dialog, współpracę, wzmocnienie woli politycznej i wspólnego zaangażowania na rzecz wzajemnej świadomości i szacunku, niezbędnych do życia w wielokulturowym świecie.

 

Celem programu jest przyczynienie się do lepszego poznania się i wzajemnego zrozumienia między narodami i społeczeństwami z krajów o większości muzułmańskiej, głównie ze świata arabskiego, ze społeczeństwami europejskimi i północnoamerykańskimi.

 

 

 

Program stwarza nowym liderom społecznym możliwość poznania różnorodnych realiów oraz środowisk kulturowych innych narodów. To możliwość zbliżenia się do prawdziwego dialogu: wzajemnego zrozumienia i poprawy stosunków międzykulturowych.

Stypendia umożliwią 50 liderom – amerykańskim, europejskim, bliskowschodnim i z krajów Afryki Północnej – dwutygodniowe podróże.

Aplikować mogą m.in.:
– obywatele krajów Afryki Północnej, Bliskiego Wschodu oraz Europy i Ameryki Północnej;
– profesjonaliści, którzy zdobyli już uznanie w swojej dziedzinie i mają realną szansę na przyjęcie w najbliższej przyszłości roli kluczowych liderów;
– osoby w wieku 28-38 lat.

Więcej informacji o kryteriach kwalifikacyjnych na stronie internetowej organizatora.

Kandydaci powinni:
– wypełnić formularz zgłoszeniowy w języku angielskim;
– odpowiedzieć dokładnie na wszystkie wymagane pytania oraz informacje formularza;
– załączyć aktualne CV i wyraźną fotografię;
– przesłać pakiet aplikacyjny na adres: AOCfellow@unops.org.

Zgłoszenia przyjmowane są przez cały rok.