Program szkoleniowy dla menadżerów w Korei (ETP)

Fundator: Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Stosunków Zewnętrznych
Deadline: Czekamy na nowy termin

Program szkoleniowy dla menadżerów w Korei. Trwa 12 miesięcy i składa się z dwóch etapów. Pierwszy z nich ma miejsce w Europie, drugi w Korei. Dzięki uczestnictwu w programie europejscy menadżerowie uczą się porozumiewać z partnerami z Korei i poznają ich kulturę, dzięki czemu łatwiej jest im prowadzić interesy na rynku koreańskim. Program przeznaczony jest dla młodej generacji prężnych menadżerów, którzy pragną poszerzyć swoje horyzonty i zwiększyć szanse swoich firm na rynku koreańskim.Program składa się z:

  • Trzymiesięcznych wykładów z zakresu koreańskiej kultury biznesu i komunikacji połączonych z intensywnym kursem językowym. Szkolenie odbywa się w Paryżu, Londynie i Mediolanie i jest uzupełniane poprzez intensywną naukę własną z użyciem sprzętu komputerowego.

  • Sześciomiesięcznego kursu językowego na poziomie zaawansowanym uzupełnianego przez szkolenie z zakresu kultury biznesu. Szkolenie odbywa się w Seulu.

  • Trzymiesięcznego stażu w jednej z koreańskich firm, uzupełnianego przez dalsze szkolenie językowe.


Europejski moduł wstępny
Jest zaprojektowany jako zapoznanie uczestnika z koreańskim językiem, kulturą i biznesem. Odbywa się w języku angielskim w czołowych europejskich uniwersytetach (Sciences Po w Paryżu, Soas w Londynie, SDA Bocconi w Mediolanie) w formie regularnych, intensywnych seminariów uzupełnianych przez intensywną naukę własną z użyciem sprzętu komputerowego.Koreański moduł intensywny
· Po zakończeniu modułu europejskiego uczestnicy programu będą kontynuowali pełnowymiarowe intensywne szkolenie w języku angielskim na Uniwersytecie Yonsei w Korei.
· Uczestnicy programu uzyskają średnio zaawansowany poziom znajomości języka (konwersacja, czytanie i pisanie w zakresie sytuacji biznesowych) oraz zrozumienie specyficznej natury i systemu zarządzania, gospodarki i kultury biznesu w Korei.
· Program oferuje uczestnikom trzymiesięczne szkolenie w koreańskiej firmie, co pozwoli im na uzyskanie z pierwszej ręki doświadczeń dotyczących procesu podejmowania decyzji oraz biznesowych praktyk koreańskich firm.Minimalne wymagania dla kandydatów:
· obywatelstwo jednego z 27 krajów Unii Europejskiej
· wyższe wykształcenie lub trzy lata zawodowego doświadczenia na kierowniczym stanowisku albo co najmniej dwa lata studiów wyższych i pięć lat zawodowego doświadczenia na kierowniczym stanowisku
· zatrudnienie w macierzystej firmie sponsorującej co najmniej od roku
· biegła znajomość języka angielskiego
· kandydat nie uczestniczył dotychczas w tym programieMinimalne wymagania dla firm sponsorujących:

  • firma europejska z główną siedzibą w Europie, z europejską tożsamością, europejskimi towarami i usługami

  • zatrudnianie minimum 5 pracowników lub uzyskiwanie minimum 1 mln euro obrotów rocznie

  • zobowiązanie do utrzymywania więzi zatrudnieniowej z uczestnikiem podczas trwania programu

  • zobowiązanie do finansowego wsparcia kandydatów zabezpieczającego koszty utrzymania podczas trwania całego programu


Wsparcie UE:
· szkolenie jest w całości finansowane przez Komisję Europejską
· uczestnicy otrzymają stypendium Komisji Europejskiej w wysokości 24 tysięcy euro na cały program.
· macierzysta firma sponsorująca jest obowiązana utrzymywać etatową więź ze swoim kandydatem podczas całego programu oraz przekazywać uzupełniający wkład w koszty utrzymania swojego kandydataJak składać wnioski:

  • Kandydaci nie aplikują samodzielnie - składają wnioski wraz z ich macierzystymi firmami sponsorującymi, których są pracownikami.

  • Uczestnicy zostaną wybrani przez Komisję Europejską spośród najlepszych kandydatów spełniających minimum określonych wymogów


Termin składania wniosków na cykl 2014/15 upłynął: 15 maja 2014 r.
O terminie kolejnej edycji programu poinformujemy niezwłocznie po jego ogłoszeniu przez organizatora

Cykl szkoleniowy rozpocznie się w listopadzie 2014 i zakończy w listopadzie 2015 r.

Więcej informacji:
http://www.etp.org/index.htmlInformacji o programie udzielają:
-
Krajowa Izba Gospodarcza
- Dolnośląska Izba Gospodarcza

Fundator

Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Stosunków Zewnętrznychwww: http://ec.europa.eu/external_relations/index_en.htmEuropean CommissionDG External RelationsRue de la Loi 200