Programy Eurośródziemnomorskiej Fundacji Dialogu Kultur im. Anny Lindh

Fundator: Eurośródziemnomorska Fundacja Dialogu im. Anny Lindh
Deadline: Czekamy na nowy termin

Konkurs grantowy dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego, działających na rzecz dialogu międzykulturowego we współpracy z krajami z południowego obszaru regionu śródziemnomorskiego.

Eurośródziemnomorska Fundacja Dialogu Kultur im. Anny Lindh działa jako sieć 42 sieci krajowych. Koordynatorem polskiej sieci Fundacji jest Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie. Celem fundacji jest promocja dialogu międzykulturowego poprzez mobilizację i uczestnictwo społeczności oraz wsparcie wdrażania inicjatyw społeczeństwa obywatelskiego.

Głównym celem konkursu jest promocja poszanowania różnorodności kulturowej, lepsze poznanie i wzajemne zrozumienie przedstawicieli różnych kultur.

Fundacja Anny Lindh dofinansuje projekty w następujących obszarach:
1. Edukacja na rzecz obywatelstwa międzykulturowego
2. Międzykulturowe koprodukcje artystyczne

Grupy docelowe:
- podmioty działające na rzecz szeroko rozumianego społeczeństwa obywatelskiego,
- organizacje pozarządowe,
- organizacje społeczeństwa obywatelskiego,
- władze i instytucje rządowe,
- związki wyznaniowe,
- media lokalne,
- liderzy społeczni,
- liderzy opinii i liderzy lokalni,
- młodzież,
- kobiety.

Fundacja będzie wspierać projekty organizowane przez partnerstwa członków tej samej sieci narodowej Fundacji Anny Lindh. Przewiduje się wybór jednego projektu z każdego kraju/ sieci narodowej.

Budżet programu
Całkowity budżet tej edycji programu: 1.000.000 euro.
Środki rozdysponowane są w takich samych kwotach (po 500.000 euro) dla obu obszarów
Planowane jest dofinansowanie po jednym projekcie w każdym kraju/sieci narodowej (30-40 projektów)

Dofinansowanie
Wysokość dofinansowania wynosi od 25.000 do 35.000 euro na projekt.
Wsparcie finansowe ALF nie będzie przekraczać 80% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu, nie będzie też mniejsza niż 25% całkowitych kosztów kwalifikowanych.

Czas trwania projektu
Minimalnie 6, maksymalnie 12 miesięcy.

Uprawnieni wnioskodawcy:
- organizacje pozarządowe, instytucje edukacyjne, kulturalne, akademickie i badawcze, fundacje, media mające charakter non-profit lub władze lokalne;
- członkowie jednej z 42 krajów Partnerstwa Euro Śródziemnomorskiego  (Albania, Algiera, Austria, Belgia, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja , Cypr, Czarnogóra, Czechy, Dania, Egipt, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Holandia, Hiszpania, Irlandia, Izrael, Jordania, Litwa, Liban, Łotwa, Luksemburg, Malta, Mauretania, Maroko, Palestyna, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Tunezja, Turcja, Włochy, Węgry, Wielka Brytania.

Termin nadsyłania wniosków upłynął w 2015 r.
O terminie kolejnej edycji programu poinformujemy niezwłocznie po jego ogłoszeniu przez organizatora.

Więcej informacji

Fundator

Międzynarodowe Centrum Kulturyemail: sekret@mck.krakow.plwww: http://www.mck.krakow.plRynek Główny 2531-008 Krakówtel.: (12) 424 28 00, 424 28 11fax: (12) 421 78 44

Koordynator

Eurośródziemnomorska Fundacja Dialogu im. Anny Lindhemail: info@euromedalex.orgwww: http://www.annalindhfoundation.org/Anna Lindh Foundation P.O. Box 732 El Mansheia Alexandria 21111- Egypt<br><b><a href="http://www.alfpolska.org/">Oddział w Polsce</a></b>Międzynarodowe Centrum Kultury <br>Rynek Główny 25 <br>31-008 Krakówtel.: (+20) 3 4820 342fax: (+20) 3 4820 471