Programy szkoleniowe w Europejskiej Agencji Kosmicznej

Fundator: Europejska Agencja Kosmiczna
Deadline: Czekamy na nowy termin

Programy szkoleniowe w Europejskiej Agencji Kosmicznej przeznaczone są dla młodych ludzi z państw członkowskich i państw współpracujących z ESA.Państwa członkowskie ESA: Austria, Belgia, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Włochy, Luksemburg, Łotwa, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Szwecja, Szwajcaria i Wielka Brytania. Kanada jest państwem współpracującym. Do europejskich państw współpracujących należą Estonia, Słowenia i Węgry.1. Stypendia badawcze dla doktorów
Stypendia umożliwiają młodym naukowcom i inżynierom (reprezentującym różne dyscypliny) przeprowadzenie badań naukowych związanych z nauką o kosmosie, rozwiązaniami i technologią stosowaną w kosmosie. Aplikujący powinni legitymować się tytułem doktora uzyskanym w dziedzinie powiązanej z obszarem działań Europejskiej Agencji Kosmicznej. Program zapewnia dostęp do  wyników badań i ekspertyz ESA na okres dwóch lat.2. Program szkoleniowy dla młodych absolwentów
Program dla młodych absolwentów studiów. Szkolenie zawodowe absolwentów trwa rok, studenci są przyjmowani na zasadzie nieodnawialnego, płatnego kontraktu (uczestnicy otrzymują ok. 2200 euro na miesiąc). Absolwenci maja szansę zdobycia cennego doświadczenia zawodowego. To dobre przygotowanie do przyszłej pracy w sektorze przemysłu kosmicznego i pracy badawczej. Rok pracy w ESA to także możliwość pracy w międzynarodowym i wielokulturowym środowisku. Kandydaci powinni posiadać dyplom uniwersytecki (lub dyplom wyższej szkoły technicznej) lub być na ostatnim etapie studiów - ważne jest, aby posiadać dyplom w dniu rozpoczęcia pracy w ESA.Termin nadsyłania zgłoszeń: oferty dla absolwentów pojawią się w połowie listopada i pozostają aktywne przez miesiąc.
W 2014 r. termin upłynął 15 grudnia.
O terminie kolejnej edycji programu poinformujemy niezwłocznie po jego ogłoszeniu przez organizatora.3. Staże studenckie
Staże w ESA są przeznaczone dla studentów studiów wyższych. Mogą się o nie ubiegać studenci studiów technicznych, jak i pozatechnicznych. Profil kandydatów:
studenci ostatniego i przedostatniego roku studiów na kierunkach takich jak matematyka, inżynieria, fizyka, technika, technologia informacyjna.

Więcej informacji i formularze aplikacyjne można znaleźć na stronie internetowej ESA.
Terminy aplikowania upłynęły:
- 31 października 2015 r. (ESRIN - ESA's centre for Earth observation, Frascati, Włochy);
- 31 października 2015 r. (ESTEC - European Space Research and Technology Centre).
O terminie kolejnej edycji programu poinformujemy niezwłocznie po jego ogłoszeniu przez organizatora.

Więcej informacji