Promocja kultury holenderskiej

Fundator: Ambasada Królestwa Niderlandów
Deadline: Stały nabór

Dotacje na lokalne projekty, promujące kulturę Holandii.Cele:
Program ma na celu wsparcie współpracy kulturalnej na poziomie lokalnym między Polską a Królestwem Niderlandów. Dotacje przyznaje Ministerstwo Spraw Zagranicznych Niderlandów.Dofinansowane działania:
Projekty powinny promować kulturę Niderlandów w postaci zorganizowanych wystaw, wykładów, koncertów, występów artystycznych itp. W konkursie mogą wziąć udział tylko polskie organizacje. Projekty muszą być realizowane na terenie Polski.Wysokość dofinansowania:
Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 2000 euro. Dotacja nie pokrywa ewentualnych kosztów podróży. Więcej informacji na stronie: www.mfa.nl/war-pl/fundusze/local_culturalDodatkowych informacji udziela Departament Kultury:
Royal Netherlands Embassy
Attn. Cultural Departament
ul. Kawalerii 10
00-468 Warszawa
Tel: +48 22 559 12 53
Fax: +48 22 840 21 68
war-pcz@minbuza.nl

Fundator

Ambasada Królestwa Niderlandówemail: war@minbuza.nlwww: http://polen.nlambassade.org/ul. Kawalerii 1000-468 Warszawatel.: +48 22 559 12 00fax: +48 22 840 26 38