Promocja kultury polskiej za granicą 2016 - Promesa

Fundator: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Deadline: Czekamy na nowy termin
Wsparcie kreowania pozytywnego wizerunku Polski na arenie międzynarodowej poprzez dofinansowanie działań promujących najbardziej wartościowe zjawiska kultury polskiej - współczesne i historyczne.

Program jest zaplanowany na dwa lata, z czego rok 2015 przeznaczony jest na działania przygotowawcze, a rok 2016 na właściwą realizację projektów.

Udział w programie wymaga nawiązania długofalowej współpracy z co najmniej jednym partnerem zagranicznym. Dużą rolę w ocenie projektów ma wymiar społeczny oraz grupa docelowa - jeżeli stanowić ją będą głównie młodzi ludzie.

Priorytetami w programie są obszary geograficzne, które obejmować mogą planowane zadania realizowane w ramach projektów:
1. Partnerstwo Wschodnie: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Ukraina;
2. Kraje Rady Państw Morza Bałtyckiego: Dania, Estonia, Finlandia, Islandia, Litwa, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Rosja i Szwecja;
3. Pozostałe kraje świata, w tym o statusie priorytetowym: Albania, Chorwacja, Macedonia, Serbia, Austria, Czechy, Słowacja, Węgry i Chiny. 

Rodzaje dofinansowanych działań:
1. Prezentacja i promocja kultury polskiej w ramach znaczących międzynarodowych projektów kulturalnych;
2. Prezentacja i promocja kultury polskiej, organizowane lub współorganizowane przez podmioty prawa polskiego;
3. Wymiany kulturalne, wpisujące się w postanowienia zawarte w obowiązujących międzyrządowych i międzyresortowych programach współpracy.

Działania muszą być realizowane z udziałem przynajmniej jednego partnera zagranicznego. W przypadku działań realizowanych częściowo na terenie Polski, możliwe jest ubieganie się o dofinansowanie pobytu partnera zagranicznego w Polsce (do 20% kosztów). 

Uprawnieni wnioskodawcy
1) samorządowe instytucje kultury – z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego;
2) organizacje pozarządowe;
3) podmioty prowadzące działalność gospodarczą;
4) państwowe uczelnie artystyczne.

Budżet programu
Łącznie: 9.500.000 zł, w tym:
- 1.000.000 zł w 2015 r.
- 8.500.000 zł w 2016 r.

Budżet został też podzielony na wymienione powyżej priorytety-obszary geograficzne:
- budżet dla obszaru 1 - 2.500.000 zł,
- budżet dla obszaru 2 - 2.880.000 zł,
- budżet dla obszaru 3 - 3.970.000 zł.

W łącznej kwocie budżetu zarezerwowana została również kwota 150.000 zł na dofinansowanie zadań 3-letnich (przyznanych w 2014 r.) realizowanych w ramach priorytetu 5 programu MKiDN „Wydarzenia artystyczne” („Promocja kultury polskiej za granicą”).

Termin aplikowania
Nabór wniosków do programu jest 2-etapowy:
etap I: złożenie wniosków zawierających projekt wstępny - 31 stycznia 2015 r. - termin upłynął
etap II: złożenie zaktualizowanych wniosków - 30 kwietnia 2015 r.
O terminie kolejnej edycji programu poinformujemy niezwłocznie po jego ogłoszeniu przez organizatora.

Więcej informacji

Fundator

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowegowww: http://www.mkidn.gov.plKrakowskie Przedmiescie 15/17Warszawa 00-071tel.: +48 22 42 10 100fax: +48 22 42 10 131