Przekaz ku przyszłości – stypendia dla uczniów

Ostrzeżenie

Szanowni Państwo,
Ze względu na zmianę systemu administracyjnego, opisy niektórych programów grantowych znajdujących się w naszej bazie mogą wyświetlać się w niepoprawny sposób. Krajowe Biuro Eurodesk Polska dokłada wszelkich starań, żeby prawidłowy widok programów został przywrócony w możliwie najkrótszym czasie.
Dziękujemy za wyrozumiałość.
Krajowe Biuro Eurodesk Polska
Fundator: Fundacja "Pocztowy dar"
Deadline: 2017-08-31

Program stypendialny Fundacji „Pocztowy dar” wspieranej przez Pocztę Polską S.A. oraz Bank Pocztowy S.A.

Dla kogo jest stypendium:
O stypendium mogą ubiegać się uczniowie osiągający bardzo dobre wyniki w nauce (średnia ocen 4,5 i wyższa) i posiadających osiągnięcia w dziedzinie nauki, kultury, sportu i działalności społecznej oraz znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej:

a)      szkół podstawowych (po ukończeniu czwartej klasy),

b)      gimnazjów,

c)      klas pierwszych i drugich dziennych szkół ponadgimnazjalnych, kończących się egzaminem maturalnym, a w przypadku uczniów technikum, także klasy trzeciej,  którzy w roku przyznania stypendium nie ukończą 20 lat.  

Aby uzyskać stypendium: 
Uczeń składa „Plan swojego rozwoju”, w określonej dziedzinie nauki, sportu, kultury, działalności społecznej ze wskazaniem minimum trzech przedmiotów nauczania, niezbędnych do osiągnięcia celu wskazanego w planie rozwoju, wraz z projekcją pokrycia kosztów realizacji, kwota wnioskowanego stypendium.

Stypendium będzie wypłacane przez okres 10 miesięcy – od października do lipca, w formie miesięcznego wsparcia.     

Wnioski można składać każdego roku od czerawca do sierpnia. Ocena wniosków następuje najpóźniej do 30 września.

W programie na rok 2016/2017 nie ma środków finansowych.
O wznowieniu progrmau w kolejnym roku szkolnym poinformujemy niezwłocznie po otrzymaniu informacji o naborze

Więcej informacji

Fundator

Fundacja Pocztowy Daremail: kontakt@pocztowydar.orgwww: http://pocztowydar.org/ul. Stawki 200-940 Warszawa