Razem dla klimatu - konkurs grantowy

Fundator: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Deadline: Czekamy na nowy termin

Dofinansowanie działań edukacyjnych oraz inwestycji z elementem edukacyjno-informacyjnym, związanych z adaptacją do zmian klimatu, podejmowanych przez instytucje i organizacje.

Celem konkursu jest aktywizacja społeczeństwa w zakresie realizacji projektów dotyczących zmian klimatu oraz sposobów adaptacji do zmian klimatu.

Kto może wziąć udział w konkursie
Organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, placówki oświatowe, lasy państwowe i inne instytucje zainteresowane działalnością na rzecz ekologii i adaptacji do zmian klimatu, działające na terenie woj. mazowieckiego, łódzkiego, lubelskiego i świętokrzyskiego.

Dofinansowywane działania
W konkursie mogą być realizowane działania edukacyjne (szkolenia, warsztaty, konkursy, warsztaty, quizy, gry terenowe itp.) oraz inwestycyjne z elementem edukacyjno-informacyjnym (działania przeprowadzane na terenach ogólnodostępnych, niebędących własnością prywatną).

W ramach projektu można otrzymać dotacje od 5000  do 30 000 zł.

Kategorie
W konkursie przewidziano 6 kategorii tematycznych:

  1. Woda i gleby
  2. Rolnictwo i leśnictwo
  3. Gospodarka
  4. Człowiek i środowisko
  5. Plany adaptacji do zmian klimatu
  6. Inne (łączące kilka kategorii i/lub wykraczające poza nie)

Termin składania wniosków upłynął: 2 kwietnia 2016 r.
O terminie kolejnej edycji programu poinformujemy niezwłocznie po jego ogłoszeniu przez organizatora.

Więcej informacji

Fundator

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnejemail: fundusz@nfosigw.gov.plwww: http://www.nfosigw.gov.plul. Konstruktorska 3a02-673 Warszawatel.: (22) 45 90 100

Koordynator

Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwaemail: fdpa@fdpa.org.plwww: http://www.fdpa.org.plul. Gombrowicza 1901-682 Warszawatel.: +48 22 864 03 90fax: +48 22 864 03 61