Reading Companion – aplikacja do nauki jęz. angielskiego

Fundator: IBM Polska
Deadline: Czekamy na nowy termin

Program on-line Reading Companion udostępniany nieodpłatnie szkołom i organizacjom pozarządowym bądź instytucjom edukacyjnym.

Celem programu jest poprawa umiejętności w zakresie czytania i mówienia w języku angielskim osób rozpoczynających naukę języka angielskiego.

Narzędzie "słucha" głosu czytającego i po analizie przekazuje informacje zwrotne. Wirtualny nauczyciel czyta tekst, prosi o ponowne przeczytanie tekstu przez osobę uczącą się i odpowiada, przekazując informację o tym, czy dane słowo zostało poprawnie wymówione. Kurs odbywa się interaktywnie za pomocą Internetu. Narzędzie rejestruje pracę studenta z komputerem i wyniki przekazuje nauczycielowi. Program zawiera także bogatą bibliotekę multimedialnych książek, z których mogą korzystać wszyscy, zarówno nauczyciele jak i uczniowie. Umożliwia także nauczycielom tworzenie własnych materiałów edukacyjnych.

 

Dla kogo:
- szkoły
- organizacje pozarządowe i instytucje edukacyjne (biblioteki, muzea itp.)
Obecnie w programie bierze udział ponad 1400 placówek w 20 krajach na całym świecie. Od 2007 r. korzystają z niego gimnazja, szkoły średnie i wyższe oraz organizacje pozarządowe w całej Polsce.

 

 

 

Beneficjenci programu otrzymają wsparcie ekspertów oraz zostaną włączeni w międzynarodową sieć. W projekcie wzięło już udział kilkadziesiąt polskich szkół. Ich lista znajduje się na stronie organizatora.

 

 

 

Więcej informacji

 

 

 

Fundator

IBM - Polskawww: http://www.ibm.com/pl/pl/ul. Krakowiaków 32, skr. poczt. 1202-255 Warszawatel.: (22) 87 86 777