RITA - Granty wyjazdowe na działania realizowane w ramach innych programów

Fundator: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
Deadline: Czekamy na nowy termin

Program stwarza możliwość wyjazdu polskich reprezentantów NGO do krajów objętych programem RITA – Przemiany w regionie i realizację wizyt i działań wzmacniających partnerstwo, na które nie ma środków w ramach realizacji projektów finansowanych z innych programów.

Kraje programu RITA
Do krajów programu RITA – Przemiany w regionie należą: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Mołdawia, Rosja, Ukraina i Tadżykistan.

Wyjazdy mogą służyć niżej wymienionym celom
1. osobista konsultacja wniosku projektowego przed jego złożeniem; wzmocnienie współpracy z nowo poznaną organizacją partnerską bądź też z organizacją/instytucją, z którą wnioskodawca wcześniej współpracował;
2. wizyta mająca na celu podtrzymanie i/lub rozwój efektów zrealizowanego wcześniej w ramach programu RITA/ Study Tours to Poland projektu lub ewaluację tego projektu;
3. uczestnictwo w ważnym wydarzeniu (konferencja, seminarium itp.), które jest częścią większego przedsięwzięcia i którego rezultatem będzie wzmocnienie organizacji bądź jakaś inna wartość dla szerszego grona odbiorców.

Tematyka wydarzeń powinna być spójna z ogólnymi celami programu RITA.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie
O dofinansowanie wyjazdu swoich przedstawicieli mogą ubiegać się zarejestrowane w Polsce stowarzyszenia, fundacje oraz organizacje powołane na podstawie umów państwo-kościół.

Jak aplikować
Wnioski dotyczące celów 1 i 2 należy składać najpóźniej na 6 tygodni przed planowaną datą wyjazdu. Wnioski dotyczące celu 3 należy składać najpóźniej na 4 tygodnie przed planowaną datą wyjazdu.

Długość wizyty
Wizyta może trwać do trzech dni, nie licząc dni poświęconych na podróż.

Co może obejmować dofinansowanie
– koszty podróży: bilety kolejowe, lotnicze, autokarowe, przejazdy lokalne, ewentualne rozliczenie kosztów przejazdu samochodem osobowym;
– opłaty wizowe;
– ubezpieczenie;
– zakwaterowanie;
– opłata za udział w wydarzeniu w przypadku celu 3 (do 200 USD);
– diety pobytowe.

Nabór do programu: ciągły, do wyczerpania środków.

Regulamin

Informacje można też uzyskać drogą pocztową (rita@fed.org.pl).

 

Fundator

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolnościemail: paff@pafw.plwww: http://www.pafw.plul. Królowej Marysieńki 4802-954 Warszawatel.: (22) 550 28 00fax: (22) 550 28 01

Koordynator

Fundacja Edukacja dla Demokracjiwww: http://www.edudemo.org.plul. Nowolipie 9/1100-150 Warszawa