RITA - Współfinansowanie wkładu własnego w projektach współpracy międzynarodowej

Fundator: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
Deadline: Czekamy na nowy termin

Program stwarza możliwość otrzymania wkładu własnego na realizację projektu współpracy międzynarodowej w ramach innego programu, o ile mieści się ona w obszarach tematycznych i regionie geograficznym, którego dotyczy RITA.

Kraje programu RITA
Do krajów programu RITA – Przemiany w regionie należą: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Mołdawia, Rosja, Ukraina i Tadżykistan.

Projekty współfinansowane z programu powinny przyczyniać się do długotrwałych zmian demokratycznych, społecznych i gospodarczych w krajach objętych programem, uwzględniać dzielenie się polskim doświadczeniem i dotyczyć następujących sfer:

  • problemy społeczne, socjalne;
  • edukacja i wychowanie;
  • rozwój przedsiębiorczości;
  • dziedzictwo kulturowe;
  • rozwój i wsparcie trzeciego sektora;
  • rozwój i wsparcie samorządu lokalnego;
  • rozwój niezależnych i nowoczesnych mediów.

Współfinansowanie z programu RITA może dotyczyć tylko działań i wydatków zaplanowanych w projekcie w kształcie złożonym do podstawowego źródła finansowania. Nie można proponować dodatkowych działań i kosztów.

Dotacja z podstawowego źródła powinna mieć wyraźnie większościowy charakter  – minimum 70% całego budżetu projektu. Pozostałe zaplanowane środki na realizację projektu, jak dotacja z RITA, inne dotacje, środki własne, wkład rzeczowy i osobowy łącznie nie powinny stanowić więcej niż 30% wartości przedsięwzięcia. Dodatkowo, koszty administracji i zarządzania projektem wnioskowane w ramach dotacji z programu RITA nie mogą stanowić więcej niż 20% wnioskowanej dotacji.

Maksymalna kwota dofinansowania: 40 000 zł.

Nie ma ograniczeń dla liczby wniosków od jednej organizacji. O dofinansowaniu decyduje jakość wniosku i dostępność środków w budżecie programu.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie
O dofinansowanie wyjazdu swoich przedstawicieli mogą ubiegać się zarejestrowane w Polsce stowarzyszenia, fundacje oraz organizacje powołane na podstawie umów państwo-kościół.

Terminy składania wniosków
Nabór do programu jest ciągły, do wyczerpania środków. Szczegółowe informacje o sposobie aplikowania znajdują się w regulaminie. Wnioski dotyczące celów 1 i 2 należy składać najpóźniej na 6 tygodni przed planowaną datą wyjazdu. Wnioski dotyczące celu 3 należy składać najpóźniej na 4 tygodnie przed planowaną datą wyjazdu.

Regulamin

Fundator

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolnościemail: paff@pafw.plwww: http://www.pafw.plul. Królowej Marysieńki 4802-954 Warszawatel.: (22) 550 28 00fax: (22) 550 28 01

Koordynator

Fundacja Edukacja dla Demokracjiwww: http://www.edudemo.org.plul. Nowolipie 9/1100-150 Warszawa