Równać szanse - Regionalny Konkurs Grantowy

Fundator: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
Deadline: Stały nabór

Wsparcie inicjatyw społecznych służących wyrównywaniu szans edukacyjnych młodzieży z terenów wiejskich i małych miast do 20 000 mieszkańców.

Celem konkursu jest wsparcie projektów, których celem będzie rozwój u młodych ludzi umiejętności społecznych przydatnych zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu.
 

O dotacje do 8 500 zł na projekty minimum 6-miesięczne, rozpoczynające się nie wcześniej niż 1 lutego 2018 r. i trwające nie dłużej niż do 31 sierpnia 2018 r. mogą ubiegać się:

- organizacje pozarządowe (zarejestrowane w KRS lub w ewidencji prowadzonej przez Starostów),

- miejskie i gminne domy kultury,

- powiatowe, miejskie i gminne biblioteki, 

- nieformalne grupy dorosłych z miejscowości do 20 000 mieszkańców.


Adresatami (beneficjentami) projektów powinna być młodzież w wieku od 13 do 19 lat  (uczniowie klas siódmych szkół podstawowych,  uczniowie szkół  gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych) z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców).
Zalecana liczebność grupy projektowej to 12-20 osób.

Uwaga !!! Młodzież z klas siódmych szkół podstawowych może stanowić max. 50% uczestników projektu.

 

 

Wysokość dofinansownia:
Maksymalne kwota dofinansowania wynosi 8 500 PLN.

Termin składania wniosków: 25 października 2017 roku, godzina 12:00
 

 

 

Więcej informacji 

Rejestracja

 

 

 

Fundator

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolnościemail: paff@pafw.plwww: http://www.pafw.plul. Królowej Marysieńki 4802-954 Warszawatel.: (22) 550 28 00fax: (22) 550 28 01