Sciex - Fundusz Stypendialny

Fundator: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Deadline: Czekamy na nowy termin

Program wymiany naukowej między Szwajcarią a nowymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Program ma przyczynić się do zmniejszenia różnic społeczno-gospodarczych w obrębie rozszerzonej Unii Europejskiej poprzez rozwijanie potencjału pracowników naukowych z Polski oraz propagowanie trwałych partnerstw w zakresie badań naukowych pomiędzy Polską a Szwajcarią.Obszar tematyczny projektów: wszystkie dyscypliny naukowo-badawcze.
Wybór kandydatów dokonywany jest wyłącznie na podstawie jakości wniosku o stypendium, ze szczególnym uwzględnieniem następujących aspektów:
- zaangażowanie oraz profesjonalny skład grupy partnerskiej, odpowiadający tematyce badań
- konkretne cele oraz jakość merytoryczna projektu badawczego
- wzajemne korzyści wynikające ze współpracy ze szwajcarską grupą badawczą
- poparcie udzielane dla projektu zarówno przez instytucję wysyłającą, jak i przyjmującąKto może ubiegać się o dofinansowanie:
- uczelnie
- placówki Polskiej Akademii Nauk
- krajowe instytuty badawcze
Lista uprawnionych polskich instytucji znajdziesz na stronie WWW

Uprawnione instytucje partnerskie ze Szwajcarii:
-
uczelnie wyższe
-
instytucje federalnego obszaru politechnik i instytucji politechnicznych
-
uczelnie politechniczne
- instytuty badawcze dotowane przez Konfederację Szwajcarską
Lista szwajcarskich instytucji partnerskich, uprawnionych do uczestnictwa w programie

Skład grupy projektowej: 1 stypendysta z Polski, 1 mentor z Polski, 1 mentor ze SzwajcariiUczestnicy projektu:
-
studenci studiów doktoranckich (wyjazdy na projekty badawcze trwające od 6 do 24 miesięcy)
-
młodzi pracowników naukowi, którzy posiadają co najmniej tytuł doktora (wyjazdy na projekty badawcze trwające od 6 do 18 miesięcy)
-
mentorzy z instytucji wysyłających z Polski oraz mentorzy z instytucji goszczących ze Szwajcarii, jako pracownicy naukowi wspierający stypendystów (wyjazdy na 5-dniowe wizyty studyjne)Zarówno od stypendysty jak i od opiekuna wymagana jest znajomość j. angielskiego na poziomie co najmniej B2.Budżet projektu obejmuje: 
- stypendium w postaci wynagrodzenia wypłacane co miesiąc przez instytucję goszczącą
- koszty podróży między Polską a Szwajcarią oraz transport na terenie Szwajcarii
- koszty maksymalnie trzech krótkich wizyt mentorówFormularz wniosku dostępny jest na stronie: http://www.sciex.chTermin składania aplikacji upłynął 1 listopada 2013 r.  
O terminie kolejnej edycji programu poinformujemy niezwłocznie po jego ogłoszeniu przez organizatora.

Więcej informacji na stronie WWW  

Fundator

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu Erasmus+email: kontakt@frse.org.plwww: http://www.frse.org.pl/Al. Jerozolimskie 142a02-305 Warszawatel.: +48 22 46 31 000