Sieć FARE - Granty na wydarzenia

Fundator: Fare Network
Deadline: Czekamy na nowy termin

Football People Event Grants to granty (do 5 tys. euro) na organizację imprez odbywających się w ramach Tygodni Aktywności FARE, związanych z podnoszeniem świadomości o rasizmie i dyskryminacji towarzyszącej piłce nożnej.

Sieć FARE - Futbol Przeciwko Rasizmowi w Europie koordynuje działania przeciwko rasizmowi na i dokoła stadionów piłkarskich w Europie. Każdego roku w październiku Sieć FARE organizuje  Tygodnie akcji Football People: to seria wydarzeń, podczas których zawodnicy i zawodniczki, kluby, mniejszości etniczne, organizacje LGBT oraz aktywiści i aktywistki łączą swoje siły, aby zwalczać dyskryminację i celebrować różnorodność w piłce nożnej.

Cele
Football People Event Grants mają na celu wspieranie innowacyjnych imprez sportowych i działań zapobiegających i zwalczających dyskryminację, a także kształtujących debatę na temat integracji społecznej, zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym.

Termin realizacji działań
Wszystkie działania prowadzone w ramach projektów muszą być zgodne z prioprytetami i celami FARE i mieć miejsce w czasie tygodnia  Football People Action Week, między 5 a 19 października 2017 r.

Tematyka i priorytety działań
Działania powinny być związane tematycznie z kwestiami mniejszości etnicznych, osób ubiegających się o azyl, nieudokumentowanych migrantów, równouprawnieniem płci , dyskryminacji instytucjonalnej, wykluczenia, niepełnosprawności oraz bi-, trans- i homofobii. Projekt może poruszać kilka tych kwestii na raz. Z działaniami odbywającymi się w Polsce podczas Tygodni Aktywności FARE można zapoznać się na tej stronie.

Priorytety, które powinny być uwzględnione przez składających wnioski:
1. Uchodźcy - w tym azylanci i nielegalni imigranci
2. Mniejszości etniczne
3. Przeciwdziałanie homofobii
4. Równouprawnienie płci
5. Dyskryminacja lub wykluczenie instytucjonalne.

W ramach projektów prowadzone mogą być następujące działania:
• realizacja krajowych lub międzynarodowych konferencji
• uruchomienie produkcji i materiałów edukacyjnych na poziomie krajowym (np. wystawy lub zestawy dydaktyczne)
• wydarzenia lobbingowe (na poziomie regionalnym lub parlamentarnym)
• festiwale filmowe
• inne niekonwencjonalne działania, o krajowym lub międzynarodowym zasięgu.

Z przykładami działań można zapoznać się na stronie organizatora.

Kto może aplikować
O granty mogą się starać różne podmioty, formalne i nieformalne, m.in.: kluby piłkarskie, grupy kibiców, organizacje działające na rzecz praw człowieka, instytucje edukacyjne, badawcze, jednostki publiczne, think-tanki i in. FARE zachęca też współpracy z innymi organizacjami, w celu zwiększenia zasięgu realizowanych projektów.

Wysokość dofinansowania
Do 5000 euro. Kwota dofinansowania nie może przekroczyć 80% całkowitych kosztów projektu. Grant zostanie przekazany w dwóch transzach, 50% przed i 50% po realizacji projektu.

Termin składania wniosków: 3 września 2017 r.
Więcej informacji

Zobacz też: Fare - małe granty na walkę z dyskryminacją

Fundator

Fare Networkemail: ideas@farenet.orgwww: http://www.farenet.org/PO Box 72058Londyn EC1P1UHWielka Brytaniatel.: +44 20 7253 6795