Społeczny StartUp – Konkurs na innowacyjne przedsiębiorstwo społeczne

Fundator: Fundacja Ashoka
Deadline: Czekamy na nowy termin

Wsparcie merytoryczne i finansowe nowatorskich rozwiązań w dziedzinie spraw społecznych.Organizator konkursu, fundacja Ashoka od 35 lat wspiera przedsiębiorstwa społeczne w realizacji innowacyjnych pomysłów na rozwiązywanie problemów społecznych, m.in.: zmianie systemów, redefiniowaniu relacji społecznych, polepszaniu jakości życia.Do tej pory wsparcie fundacji otrzymało już ponad 3000 tzw. Ashoka Fellows. W Polsce konkurs „Społeczny StartUp” wspiera UniCredit Foundation i Bank Pekao SA.Pomysły na działania zgłaszane do konkursu powinny koncentrować się wokół następujących obszarów:
– ochrona środowiska,
– edukacja,
– rozwój ekonomiczny,
– prawa człowieka,
– ochrona zdrowia,
– inne podstawowe potrzeby społeczne.Kto może wziąć udział w konkursie
Aplikować mogą zarówno istniejące już przedsiębiorstwa społeczne, jak i te, których uruchomienie jest dopiero planowane (dokładna lista uprawnionych podmiotów znajduje się w regulaminie).

Jak aplikować
Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy odpowiedni dla kategorii, w której wnioskodawca chce startować.Kryteria akceptacji zgłoszeń do konkursu
Głównym kryterium jest innowacyjność działań, a więc realizacja pomysłu dotychczas nie występującego na terenie Polski. Ponadto, przedsiębiorstwo musi przyczyniać się do rozwiązywania lub minimalizowania skutków określonego problemu społecznego.Nagrody
W konkursie wyłonionych zostanie 10 laureatów. Laureaci mogą liczyć na dopasowaną do indywidualnych potrzeb współpracę ze specjalistami i ekspertami, którzy podzielą się niezbędną wiedzą,  pomogą zaplanować działania, opracować plany i przygotować się do działalności rynkowej. Wsparcie merytoryczne obejmuje modele biznesowe, tworzenie biznesplanów, budowanie procesów w organizacji, a także mierzenie wpływu, raportowanie oraz pozyskiwanie inwestorów.Laureaci otrzymają nagrody finansowe w wysokości równej 3640 euro oraz możliwość ubiegania się o dodatkową nagrodę specjalną w wysokości równej 5000 euro (obie nagrody wypłacane będą w polskich złotych).Termin zgłoszeń upłynął: 15 maja 2015 r.
O terminie kolejnej edycji programu poinformujemy niezwłocznie po jego ogłoszeniu przez organizatora.Więcej informacji
Regulamin

Fundator

Ashoka - Innowatorzy dla Dobra Publicznegoemail: info@ashoka.orgwww: http://poland.ashoka.org/Al. Jerozolimskie 2700 - 508 Warszawatel.: (22) 820 58 74, 71fax: (22) 820 58 74, 71