Środowisko i ja – konkurs fotograficzny

Fundator: Europejska Agencja Środowiska
Deadline: Czekamy na nowy termin

Konkurs organizowany jest każdego roku przez Europejską Agencję Środowiska, obejmuje nagrodę jury, nagrodę publiczności i nagrodę młodzieżową.Uczestnicy
Konkurs skierowany jest do obywateli krajów należących do Europejskiej Agencji Środowiska (EEA, European Environment Agency) i wschodnio-bałkańskich państw współpracujących.Warunki przystąpienia do konkursu:
- ukończony 18. rok życia;
- każdy uczestnik może przedstawić maksymalnie pięć prac. Każda powinna być opatrzona krótkim opisem;
- prace mogą być utrzymane w tematyce ogólnej lub osobistej;
- zdjęcia powinny być załączone na jednym z portali, takich jak: Flickr, Shutterfly, Snapfish albo Photobucket.Nagrody
- I nagroda: 2000 euro,
- II nagroda: 1500 euro,
- II nagroda: 1000 euro,
- Nagroda publiczności: 500 euro (głosowanie będzie możliwe między 15 października a 15 listopada 2014 r.),
- Nagroda młodzieżowa: 500 euro (zwycięzca wybrany będzie z grona uczestników pomiędzy 18. a 24. rokiem życia (osoby urodzone w latach 1990–1996).Prace wszystkich laureatów będą miały szansę na zdobycie tytułu People's Choice Award i mogą być promowane w przyszłości w formie cyfrowej i drukowanej przez EEA i jej europejskich partnerów.Termin zgłoszeń upłynął: 30 września 2014 r., o godzinie 12:00 (czasu środkowoeuropejskiego).
O terminie kolejnej edycji programu poinformujemy niezwłocznie po jego ogłoszeniu przez organizatora.Więcej szczegółów znajdziesz na stronie internetowej.