Śródziemnomorska Nagroda Dziennikarska

Fundator: Eurośródziemnomorska Fundacja Dialogu im. Anny Lindh
Deadline: Czekamy na nowy termin

Śródziemnomorska Nagroda Dziennikarska jest międzynarodowym konkursem organizowanym przez Fundację Anny Lindh, koncentrującym się na sprawach różnorodności kulturowej.

Dziennikarze prasowi, telewizyjni, radiowi i nowych mediów, obywatele krajów Unii dla Śródziemnomorza mogą zgłaszać swoje prace, które koncentrują się na rozwiązywaniu problemów międzykulturowych pomiędzy oraz w ramach społeczeństw euro-śródziemnomorskich: od mniejszości, migrantów, integracji i tożsamości do religii i tradycji kulturowej.

Celem konkursu jest zachęcanie dziennikarzy do aktywnego udziału w dialogu międzykulturowym oraz propagowania wiedzy na temat różnorodności kulturowej. Dzięki udziałowi w konkursie dziennikarze mają szanse zdobyć międzynarodowe uznanie oraz nagrodę pieniężną.Jak wziąć udział w konkursie
Uczestnicy konkursu proszeni są o przesłanie swojej pracy, która ukazała się w mediach pomiędzy 1 lipca 2014 r. a 1 września 2015 r. Nagrody są przyznawane w następujących kategoriach:• Artykuły prasowe: nagroda przyznawana za artykuły opublikowane w gazetach, czasopismach i innych publikacjach.
• Produkcje radiowe: nagroda przyznawana za dziennikarskie audycje radiowe.
• Produkcje telewizyjne: nagroda przyznawana za dziennikarskie programy telewizyjne.
• Media internetowe: nagroda dla dziennikarzy za publikacje online.
• Nagroda specjalna za pracę na temat: „Różne oblicza nietolerancji w regionie Eurośródziemnomorskim” .
• Specjalna nagroda uznania dla instytucji dziennikarskiej lub związanej z mediami za zaangażowanie w dialog międzykulturowy.

Nagrody
• Zwycięzców konkursu wybierze jury składające się z międzynarodowych ekspertów w dziedzinie mediów oraz wybitnych intelektualistów zajmujących się różnorodnością kulturową i regionem śródziemnomorskim.
• Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrodę w wysokości 2500 euro.
• Zwycięzcy zostaną zaproszeni do włączenia się w działania i wydarzenia organizowane przez Fundację Anny Lindth na terenie ich kraju.
• Zwycięzcy zostaną zaproszeni na ceremonię wręczenia nagród.Termin nadsyłania zgłoszeń: 1 września 2015 r.
O terminie kolejnej edycji programu poinformujemy niezwłocznie po jego ogłoszeniu przez organizatora.

Fundator

Eurośródziemnomorska Fundacja Dialogu im. Anny Lindhemail: info@euromedalex.orgwww: http://www.annalindhfoundation.org/Anna Lindh Foundation P.O. Box 732 El Mansheia Alexandria 21111- Egypt<br><b><a href="http://www.alfpolska.org/">Oddział w Polsce</a></b>Międzynarodowe Centrum Kultury <br>Rynek Główny 25 <br>31-008 Krakówtel.: (+20) 3 4820 342fax: (+20) 3 4820 471