START - program stypendiów krajowych dla młodych naukowców

Fundator: Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej
Deadline: Czekamy na nowy termin

Roczne stypendia dla naukowców, którzy są pracownikami lub doktorantami w krajowych szkołach wyższych, placówkach PAN lub w instytucjach bądź przedsiębiorstwach, których jednym z celów statutowych jest prowadzenie badań naukowych.

Dofinansowane działania
Fundacja przyznaje co roku w drodze konkursu około 130 stypendiów dla młodych naukowców w wieku do 30 lat (lub 32 lat w przypadku kandydatów, którzy korzystali z urlopów wychowawczych), posiadających dorobek naukowy udokumentowany publikacjami.

Wybrani laureaci programu START mają także możliwość otrzymania dodatkowego finansowania na wyjazd studyjny do jednego lub dwóch ośrodków badawczych za granicą. Wyjazdy te służą nawiązaniu współpracy oraz poznaniu metod pracy badawczej w tych ośrodkach. Osoby te zostaną wybrane spośród laureatów, którzy zgłosili chęć odbycia takiego wyjazdu we wniosku o stypendium oraz załączyli wymagane dokumenty. Relacje z wyjazdów można przeczytać tutaj.

Kto może ubiegać się o fundusze
O stypendium mogą ubiegać się naukowcy, którzy są pracownikami lub doktorantami w krajowych szkołach wyższych, placówkach PAN lub w instytucjach bądź przedsiębiorstwach, których jednym z celów statutowych jest prowadzenie badań naukowych.

Wysokość dofinansowania:
Wysokość rocznego stypendium wynosi 28 000 zł.
W roku 2017 Fundacja przyzna około 130 rocznych stypendiów.

Termin składania wniosków (w formie drukowanej): 31 października 2017 r.

Wnioski składane do konkursu START będą również rozpatrywane w konkursie o stypendium im. prof. Barbary Skargi. Wybrani laureaci programu START mają także możliwość otrzymania stypendium wyjazdowego na pobyt w jednym lub dwóch ośrodkach badawczych za granicą. W ramach programu START został również utworzony Fundusz im. prof. Adama Sobiczewskiego. Jego celem jest dofinansowanie wybranych stypendiów najwyżej ocenionych laureatów programu START zajmujących się dziedzinami bliskimi zainteresowaniom Fundatora – fizyką teoretyczną, matematyką i astronomią.

Więcej informacji

Fundator

Fundacja na Rzecz Nauki Polskiejemail: fnp@fnp.org.plwww: http://www.fnp.org.plKrasickiego 20/2202-611 Warszawatel.: 22 845 95 01