Staże dla tłumaczy w Parlamencie Europejskim

Fundator: Parlament Europejski - Biuro ds. Tłumaczeń
Deadline: Czekamy na nowy termin

Parlament Europejski oferuje płatne staże w swoim Sekretariacie z zakresu tłumaczeń pisemnych, które mają przyczynić się do kształcenia zawodowego młodych obywateli oraz popularyzacji wiedzy na temat funkcjonowania tej instytucji. 

Ogólne warunki stawiane kandydatom:
* obywatelstwo państwa członkowskiego UE lub kraju kandydującego;
* wiek 18 lat lub więcej w dniu rozpoczęcia stażu;
* stopień naukowy nadany w wyniku ukończenia edukacji na szczeblu wyższym, trwającej co najmniej trzy lata;
* brak udziału w innym stażu (płatnym lub nie) lub brak wynagradzanego zatrudnienia w którejkolwiek z instytucji UE.
* biegła znajomość jednego z oficjalnych języków UE lub oficjalnego języka kraju kandydującego oraz w stopniu bardzo dobrym dwóch innych języków.

Staże trwają trzy miesiące, istnieje możliwość ich przedłużenia (maksymalnie o 3 miesiące).

Kwota stypendium przyznawanego stażyście (dane na 2015 r.) to 1213,55 euro miesięcznie.Termin rozpoczęcia stażuOkres aplikacyjny: 


- 1 stycznia
- 1 kwietnia
- 1 czerwca
- 1 października15 czerwca - 15 sierpnia 
15 września - 15 listopada
15 grudnia - 15 lutego
15 marca - 15 majaWe wszystkich terminach aplikować można do godz. 23:59.

Przed aplikowaniem należy zapoznać się z dokładnymi informacjami i zasadami odbywania staży.

Fundator

Parlament Europejski - Biuro ds. Tłumaczeńemail: TranslationTraineeships@europarl.eu.intwww: http://www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticDisplay.do?id=147European ParliamentService des stages de traducteursADG 07C009L-2929 Luxembourgfax: +352 / 43 00 277 77