Staże szkoleniowe w zakresie tłumaczeń w Parlamencie Europejskim

Fundator: Parlament Europejski - Biuro ds. Tłumaczeń
Deadline: Czekamy na nowy termin

Parlament Europejski oferuje możliwość podjęcia staży szkoleniowych w zakresie tłumaczeń. Staże odbywają się w Luksemburgu.Kto może aplikować
Staże przeznaczone są dla osób, które posiadają wykształcenie co najmniej średnie (kwalifikujące do podjęcia studiów), a w szczególności dla osób, które zobowiązane są ukończyć praktykę/staż szkoleniowy w ramach swojego kierunku studiów.Ogólne warunki stawiane kandydatom:
* obywatelstwo państwa członkowskiego UE lub kraju kandydującego;
* wiek 18 lat lub więcej w dniu rozpoczęcia stażu;
* biegła znajomość jednego z oficjalnych języków UE lub oficjalnego języka kraju kandydującego oraz w stopniu bardzo dobrym dwóch innych języków.
* brak udziału w innym stażu (płatnym lub nie) lub brak wynagradzanego zatrudnienia w którejkolwiek z instytucji UE dłuższego niż cztery tygodnie.

Staże odbywają się w Luksemburgu i są przyznawane na okres od jednego do trzech miesięcy. W wyjątkowych przypadkach, mogą zostać przedłużone na okres nieprzekraczający trzech miesięcy.

Stażyści otrzymują miesięczny dodatek, który w 20154 r. wynosił 1213,55 euro/miesiąc.

Termin rozpoczęcia stażu Okres aplikacyjny: 


- 1 stycznia
- 1 kwietnia
- 1 czerwca
- 1 października15 czerwca - 15 lipca 
15 września - 15 listopada
15 grudnia - 15 lutego
15 marca - 15 majaWe wszystkich terminach aplikować można do godz. 23:59.

Przed aplikowaniem należy zapoznać się z dokładnymi informacjami i zasadami odbywania staży.

Strona internetowa

Fundator

Parlament Europejski - Biuro ds. Tłumaczeńemail: TranslationTraineeships@europarl.eu.intwww: http://www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticDisplay.do?id=147European ParliamentService des stages de traducteursADG 07C009L-2929 Luxembourgfax: +352 / 43 00 277 77