Staże w biurze Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich

Fundator: European Parliament Ombudsman
Deadline: 2020-03-31

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich oferuje staże umożliwiające młodym ludziom uzupełnienie wiedzy i umiejętności zdobytych podczas studiów o praktyczne umiejętności, obejmujące różne dziedziny.

Staże odbywają się w Strasburgu lub Brukseli. Stażyści pracują pod bezpośrednim nadzorem prawnika. Badają skargi i/lub przeprowadzają research potrzebny do zbadania wniosku. Zakres obowiązków może też obejmować prace dotyczące mediów i komunikacji oraz badań związanych z działalnością rzecznika.

Stażyści nie posiadający żadnego źródła utrzymania mogą ubiegać się o stypendia, które wynoszą 25% podstawowej pensji pracowników kategorii AD6 step 1, z uwzględnieniem dodatku mieszkaniowego oraz możliwości zwrotu kosztów podróży (lub ich części) przed i po odbyciu stażu. Wnioski stażystów posiadających źródło utrzymania będą rozpatrywane indywidualnie.

Czas trwania stażu: od 4 do 12 miesięcy (po 4 miesiącach, jeśli strony wyrażą taką wolę, staż jest przedłużany do 12 miesięcy).

Ubiegający się o staże muszą:
- być obywatelami europejskimi,
- posiadać dyplom uniwersytecki (uzyskany min. 3 latach studiów) z dziedziny powiązanej z działalnością biura rzecznika (dokładny opis wymagań znajduje się tutaj); priorytetowo traktowane są zgłoszenia od absolwentów prawa,
- posługiwać się przynajmniej dwoma oficjalnymi językami Unii Europejskiej (drugim na poziomie dobrym), przy czym niezbędna jest biegła znajomość angielskiego.

Proces aplikowania
Aplikacje należy składać online, załączając list motywacyjny, referencje, kopie dyplomów, dowodu osobistego lub paszportu. Kandydaci wyłonieni w pierwszym etapie muszą zdać pisemny test. Tych, którzy go zaliczą, czeka telefoniczna rozmowa kwalifikacyjna.

Terminy odbywania staży
Staże rozpoczynają się w dwóch cyklach, 1 września oraz 1 stycznia.

Termin aplikowania (dla obu cykli) upłynął: 31 marca 2018 r.

Więcej informacji

 

Każdego roku Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich oferuje też staże na stanowisku web developer. Wynagrodzenie dla stażystów wynosi ok. 1400 euro. Staż trwa od 4 do 6 miesięcy, może być też wydłużony do 12 miesięcy, odbywa się w Strasburgu. Dokładne wymagania opisane są na stronie Trybunału (między innymi znajomość Java, HTML5/CSS3, Hibernate, Spring i in.).

Termin zgłoszeń w 2018 r.: 14 maja, do godz. 12.00.