Staże w biurze Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich

Fundator: Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich
Deadline: Czekamy na nowy termin

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich oferuje staże umożliwiające młodym ludziom uzupełnienie wiedzy i umiejętności zdobytych podczas studiów o praktyczne umiejętności

Staże trwają zwykle trzy miesiące, ale mogą być wydłużone do maksymalnie 12 miesięcy, odbywają się w Strasburgu lub Brukseli. Stażyści pracują pod bezpośrednim nadzorem prawnika. Badają skargi i/lub przeprowadzają research potrzebny do zbadania wniosku.
Stażyści nie posiadający żadnego źródła utrzymania mogą ubiegać się o stypendia na trzy miesięce. Stypendia wynoszą 25% podstawowej pensji pracowników kategorii AD6 step 1, z uwzględnieniem dodatku mieszkaniowego. Wnioski stażystów posiadających źródło utrzymania będą rozpatrywane indywidualnie.

Ubiegający się o staże muszą:
- być obywatelami europejskimi,
- posiadać dyplom uniwersytecki (uzyskany min. 3 latach studiów) z dziedziny powiązanej z działalnością biura rzecznika (dokładny opis wymagań znajduje się tutaj); priorytetowo traktowane są zgłoszenia od absolwentów prawa,
- posługiwać się przynajmniej dwoma oficjalnymi językami Unii Europejskiej (drugim na poziomie dobrym), przy czym niezbędna jest biegła znajomość angielskiego.

Dotychczasowe terminy składania podań:
- 30 kwietnia (dla staży zaczynających się 1 września)
- 31 sierpnia (dla staży rozpoczynających się 1 stycznia).

Więcej informacji

Fundator

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskichwww: https://www.ombudsman.europa.eu/pl/home.faces1 Avenue du Président Robert SchumanCS 30403F-67001 Strasbourg CedexFrancetel.: +33 3 88 17 23 13fax: +33 3 88 17 90 62