Staże w Europejskiej Radzie ds. Uchodźców i Wypędzonych (ECRE)

Fundator: Europejska Rada ds. Uchodźców i Wygnańców
Deadline: Czekamy na nowy termin

Europejska Rada ds. Uchodźców i Wypędzonych (ECRE) zrzesza organizacje pozarządowe zajmujące się pomocą uchodźcom. Koncentruje się na potrzebach ludzi szukających schronienia w Europie. Promuje ochronę i integrację uchodźców. Działalność opiera na wartościach ludzkiej godności, prawach człowieka i etyce solidarności.

Praca stażystów jest kluczowa dla projektów ECRE. Mogą być zaangażowani we wszystkie programy organizacji i są uważani za w pełnoprawnych członków zespołów. Stażyści zazwyczaj wykonują prace z zakresu projektów badań i analiz, a także monitorowania rozwoju polityki wobec uchodźców oraz praw człowieka. Staże oferowane są również w dziedzinie mediów i komunikacji. Stażyści mają zwykle możliwość uczestniczenia w jednym zewnętrznym spotkaniu lub sesji szkoleniowej zorganizowanej przez ECRE podczas stażu.
Wielu stażystów ECRE udało się znaleźć zatrudnienie w sektorach związanych z prawami człowieka, prawami imigracyjnymi i w dziedzinach pokrewnych.

Warunki
- stażyści są mianowani na okres jedenastu miesięcy i pracują w biurze ECRE w Brukseli.
- otrzymują miesięczne stypendium w wysokości 751 euro.
- stażyści w dziedzinie prawa, jeśli przepracowali poprzedni rok w Belgii, są uprawnieni do 26 dni urlopu.
- niezależnie od ustawowych dni wolnych w Belgii, ECRE zapewnia dodatkowe 6 dni wolnego w roku.

Kryteria kwalifikujące
- kandydaci powinni posiadać wyższe wykształcenie w danej dziedzinie (nauki polityczne czy społeczne, prawa człowieka lub prace rozwojowe itp.).
- osoby ubiegające się o staż prawniczy muszą posiadać wykształcenie wyższe prawnicze.
- wymagana jest biegła znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie). Praktyczna znajomość innego języka europejskiego, w szczególności francuskiego i / lub niemieckiego będzie atutem.
- wymagana jest potwierdzona wiedza i zainteresowania z zakresu unijnych i międzynarodowych praw człowieka oraz kwestii uchodźctwa i azylu.

Jak aplikować
- wszyscy zainteresowani wnioskodawcy powinni przesłać życiorys oraz wypełniony formularz zgłoszeniowy.

Informacja o terminach składania wniosków dostępna jest na stronie internetowej

Najbliższy termin: 16 maja 2016 r.

 

Fundator

Europejska Rada ds. Uchodźców i Wygnańcówemail: ecre@ecre.orgwww: http://www.ecre.orgRue Royale 146, 1st Floor1000 BrusselsBelgiumtel.: +32 (0)2 234 3800fax: +32 (0)2 514 5922