Staże w Europejskim Centrum Rozwoju Szkolenia Zawodowego

Fundator: Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego
Deadline: Czekamy na nowy termin

CEDEFOP, Europejskie Centrum Rozwoju Szkolenia Zawodowego, oferuje  dziewięciomiesięczny staż dla młodego absolwenta studiów wyższych, doktoranta lub osoby, która właśnie ukończyła studia i rozpoczyna karierę zawodową.

Staż rozpoczyna się 1 października i trwa do końca czerwca. Służy zdobyciu doświadczenia zawodowego w pracy w jednym z działów CEDEFOP.

Dzięki praktykom stażyści w CEDEFOP:
- Poznają cele i problemy związane z rozwojem kształcenia i doskonalenia zawodowego w kontekście integracji europejskiej
- dowiedzą się jak wygląda praca w CEDEFOP - zdobędą doświadczenie zawodowe
- będą mieli okazję w praktyce wykorzystać wiedzę zdobytą podczas studiów.

W roku 2016 przyjętych zostanie maks. 16 stażystów.
Program stażowy obejmuje m.in. następujące obszary:
- zarządzanie kronikami w biurze dyrektora
- analizy prawne
- ochrona danych
- komunikacja, informacja, upowszechnianie
- projektowanie graficzne
- wczesne kończenie nauki
- zarządzanie stroną internetową
- Europass
- IT
- edukacja i szkolenie zawodowe
- statystyki

Kryteria:

- Kandydaci na stażystów muszą pochodzić z państw członkowskich UE lub państw kandydujących
- Kandydaci na stażystów nie powinni wcześniej korzystać ze szkoleń oferowanych przez inne instytucje europejskie
- Kandydaci na stażystów powinni legitymować się dyplomem ukończenia pierwszego cyklu studiów uzyskanym przed ostatecznym terminem nadsyłania aplikacji o staż
- Kandydaci na stażystów pochodzący z państw członkowskich UE powinni znać co najmniej dwa oficjalne języki Wspólnoty, w tym język angielski. Kandydaci z państw kandydujących powinni znać co najmniej język angielski.
- Aplikacje należy składać online

Granty szkoleniowe:
Stażyści otrzymują grant w wysokości 896.8 euro miesięcznie. Osoby niepełnosprawne mogą dodatkowo otrzymać dodatek w wysokości 50% podstawowej sumy grantu. Osoby mieszkające w Salonikach otrzymają 672.6 euro miesięcznie.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa: 22 czerwca 2017 r., o godz. 15 czasu greckiego (+1 godzina czasu polskiego).

Więcej informacji

Fundator

Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowegoemail: info@cedefop.europa.euwww: http://www.cedefop.europa.eu/Cedefop - European Centre for the Development of Vocational Training<b>Postal address:</b> <br>PO Box 22427,FinikasThessaloniki, GR-55102tel.: +30 23 10 49 0111fax: +30 23 10 490049