Staże w Europejskim Urzędzie ds. Bezpieczeństwa Żywności

Fundator: European Food Safety Authority
Deadline: Czekamy na nowy termin

Program stażowy umożliwiający zdobycie wiedzy praktycznej, która wzbogaci wiedzę akademicką lub doświadczenie zawodowe uczestników, w takich obszarach jak: nauka, komunikacja, administracja.

Staże trwają od 5 do 12 miesięcy. Uczestnicy mogą liczyć na grant w wysokości 1150 euro na miesiąc.

Kto może aplikować na staż
- obywatele państw członkowskich UE, EOG i krajów kandydujących;
- osoby, które ukończyły co najmniej pierwszego stopień studiów i uzyskały pełny stopień naukowy lub jego odpowiednik;
- osoby znające język angielski co najmniej na poziomie B2 (w klasyfikacji CERF).

Kandydaci powinni przed wysłaniem zgłoszenia zapoznać się z wytycznymi, które znajdują się na stronie Agencji.

Termin zgłoszeń: 23 lipca 2018 r., do 23:59.

Więcej informacji