Staże w instytucjach kultury

Fundator: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Deadline: Czekamy na nowy termin

O bezpłatne staże w polskich instytucjach kultury mogą ubiegać się studenci kierunków artystycznych i humanistycznych. Miejsca dla stażystów mogą zgłaszać organizacje i firmy działające w sektorze kultury.

Cele
Celem programu jest umożliwienie studentom zdobycia teoretycznej i praktycznej wiedzy podczas pracy w instytucjach kultury, przygotowanie nowej kadry oraz pomoc w realizacji bieżących zadań instytucji kultury.
Dofinansowane działania i zasady odbywania stażu

Bezpłatne staże odbywają się w państwowych i samorządowych instytucjach kultury, organizacjach pozarządowych oraz firmach prowadzących działalność związaną z obszarem kultury.
Stażyści nie otrzymują wynagrodzenia, a w przypadku odbywania stażu poza miejscem zamieszkania samodzielnie pokrywają koszty zakwaterowania, z wyjątkiem sytuacji, w których instytucja przyjmująca wyrazi gotowość do zapewnienia bezpłatnego zakwaterowania stażysty.

Czas trwania stażu
Staż trwa od 160 do 320 godzin (od 20 do 40 dni roboczych), 8 godzin dziennie. Tryb realizacji i faktyczna długość stażu będą zależeć od ustaleń pomiędzy instytucją przyjmującą a stażystą.

Kto może ubiegać się o staż
Studenci uczelni artystycznych oraz studiów na kierunkach związanych z kulturą (historia, historia sztuki, animacja kultury, konserwacja i restauracja, kulturoznawstwo, bibliotekoznawstwo, dziennikarstwo, etnologia, archeologia, architektura, teatrologia, muzykologia, socjologia):
- III roku studiów licencjackich,
- III, IV, V roku jednolitych studiów magisterskich,
- I i II roku uzupełniających studiów magisterskich,
- studenci szkół podyplomowych w zakresie zarządzania i animacji kultury,
- absolwenci wymienionych studiów.

Warunki rekrutacji
- średnia ocen ze studiów co najmniej 4,0 (w przypadku wolnych miejsc stażowych będą przyjmowane osoby z niższą średnią),
- wiek do 30 lat,
- bardzo dobra organizacja pracy i życzliwość w kontaktach z ludźmi,
- podleganie ubezpieczeniu zdrowotnemu,
- spełnienie dodatkowych warunków określonych przez instytucję przyjmującą, np. znajomość języków obcych, obsługa komputera, prawo jazdy itp.

Terminy naboru w roku 2017 (dla stażystów):
- edycja wiosenna: 8 lutego - 19 lutego 2017 r.;
- edycja letnia: 17 maja - 28 maja 2017 r.;
- edycja jesienno-zimowa: 4 października - 15 października 2017 r.

Terminy naboru w roku 2017 (dla firm, organizacji i instytucji):
- edycja wiosenna: 23 stycznia - 5 lutego 2017 r.;
- edycja letnia: 29 kwietnia - 14 maja 2017 r.;
- edycja jesienno-zimowa: 16 września - 1 października 2017 r.

Czas trwania edycji:
- edycja wiosenna: 22 lutego - 31 czerwca 2017 r.;
- edycja letnia: 1 czerwca - 30 września 2017 r.;
- edycja jesienno-zimowa: 18 października 2017 r. - 2 marca 2018 r.

Więcej informacji

Fundator

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowegowww: http://www.mkidn.gov.plKrakowskie Przedmiescie 15/17Warszawa 00-071tel.: +48 22 42 10 100fax: +48 22 42 10 131

Koordynator

Narodowe Centrum Kulturyemail: nck@nck.plwww: http://www.nck.plul. Płocka 1301-231 War­sza­watel.: (22) 21 00 100fax: (22) 21 00 101