Staże w Urzędzie ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) - Projekty i znaki handlowe

Fundator: Urząd ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM)
Deadline: Czekamy na nowy termin

Pięciomiesięczne, płatne staże dla absolwentów I stopnia studiów w jednej z komórek Urzędu ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM).

Najważniejsze cele stażu:
·  Możliwość uczestniczenia w szkoleniu na temat własności przemysłowej i prawnych zagadnień związanych ze znakami handlowymi;
·  Poszerzanie i stosowanie wiedzy zdobytej na studiach w rzeczywistym kontekście zawodowym;
·  Umożliwienie stażystom zdobycia osobistego doświadczenia w nawiązywaniu kontaktów zawodowych.

OHIM zajmuje się następującymi dziedzinami:
a) własność przemysłowa: znaki handlowe; sprawy sądowe; apelacje; projekty; międzynarodowa współpraca techniczna.
b) inne dziedziny, w szczególności takie jak: finanse, technologia informacyjna.

Dofinansowanie
Stażyści otrzymują miesięczne stypendia. Wysokość stypendium jest zmienna, aktualne dane można znaleźć na stronie internetowej Urzędu. Stażysta, który zakończy staż wcześniej, będzie musiał zwrócić cześć wynagrodzenia.W programie uczestniczyć mogą osoby, które:
·  są obywatelami państw członkowskich Wspólnoty Europejskiej. Ograniczona liczba obywateli krajów kandydujących oraz krajów trzecich może być jednak przyjęta.
·  ukończyły kształcenie na poziomie wyższym i posiadają odpowiedni dyplom, lub - w przypadku stażystów, którzy właśnie kończą studia - zaświadczenie z uczelni wraz z wykazem ocen.
·  znają bardzo dobrze przynajmniej dwa oficjalne języki Wspólnot Europejskich i dobrze inny język Wspólnot Europejskich; jednym z tych języków musi być język roboczy OHIM (hiszpański, niemiecki, angielski, francuski, włoski). Dla aplikantów z krajów kandydujących do UE i z krajów trzecich, wymagana jest dobra znajomość tylko jednego z języków OHIM.Terminy składania wniosków upłynął
- 30 kwietnia 2015 r. (dla staży jesiennych)
O terminie kolejnej edycji programu poinformujemy niezwłocznie po jego ogłoszeniu przez organizatora.

OHIM oferuje również staże niepłatne (od 2 do 6 miesięcy) oraz staże dla młodych pracowników krajowych i międzynarodowych urzędów własności przemysłowej (dwa razy w roku, od 1 lutego do 30 czerwca i od 1 września do 31 stycznia).

Więcej informacji

Fundator

Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (Znaki Towarowe i Wzory)email: information@oami.europa.euwww: https://oami.europa.eu/Office for Harmonization in the Internal MarketAvenida de Europa, 4E-03008 AlicanteSPAINtel.: +34 965 139 100fax: +34 965 131 344