Studia doktoranckie na Europejskim Instytucie Uniwersyteckim (EUI)

Fundator: Europejski Instytut Uniwersytecki
Deadline: Czekamy na nowy termin

Europejski Instytut Uniwersytecki prowadzi zaawansowane studia dla doktorantów ze szczególnym uwzględnieniem perspektywy europejskiej. Uniwersytet ma siedzibę we Florencji.Uniwersytet oferuje studia doktoranckie na następujących wydziałach:
-         Wydział historii i cywilizacji
-         Wydział ekonomii
-         Wydział prawa
-         Wydział nauk politycznych i społecznychStudia doktoranckie, których uwieńczeniem jest stopień doktora trwają trzy lata. Dopuszcza się możliwość rocznych studiów porównawczych z zakresu prawa europejskiego i międzynarodowego lub w wyjątkowych wypadkach, rocznych lub dwuletnich studiów w Instytucie i obronę pracy doktorskiej na macierzystej uczelni.Kandydaci powinni znać dwa oficjalne języki Unii Europejskiej. Oprócz standardowych dokumentów zobowiązani są przedstawić propozycję tematu pracy doktorskiej leżącej w zakresie badań instytutu.Termin składania podań: każdego roku 31 stycznia.Obywatele Polscy mogą ubiegać się o przyjęcie i dofinansowanie studiów. Szczegółowe informacje o programach, warunkach przyjęcia i otrzymania stypendium znaleźć można na stronie:
http://www.eui.eu/ProgrammesAndFellowships/DoctoralProgramme/AdmissionRequirements.aspx

Fundator

Europejski Instytut Uniwersytecki we Florencjiwww: http://www.eui.eu/Home.aspxEuropean University InstituteBadia FiesolanaVia dei Roccettini 9I-50014 San Domenico di Fiesole (FI)ITALY