Stypendia Fundacji Orlenu - Dar Serca

Fundator: Fundacja Orlen Dar Serca
Deadline: Stały nabór

Fundacja Orlenu - Dar Serca przyznaje stypendia socjalne i naukowe dla uczniów, które umożliwią zdobycie pogłębionej wiedzy, a także realizację pasji i marzeń.Kto może ubiegać się o fundusze:
Ze stypendium moga korzystać uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy nie ukończyli 19 lat, mają trudną sytuację materialną, osiągają dobre wyniki w nauce oraz wykazują się znaczącymi osiągnięciami w interesującej ich dziedzinie.

Termin składania wniosków upłynął 
15 lipca 2012 r. należało wypełnić wniosek stypendialny, dostępny na stronie www.orlendarserca.pl/?page=stypendia_ogolnopolskie 
31 lipca 2012 r. należało przysłać komplet dokumentów na adres biura Fundacji:
ul. Gordona Bennetta 2
02-159 Warszawa
z dopiskiem: DIM POLSKA
O terminie kolejnej edycji programu poinformujemy niezwłocznie po jego ogłoszeniu przez organizatora.Więcej informacji na stronie: http://www.orlendarserca.pl/

Fundator

Fundacja Orlen - Dar Sercaemail: fundacja@orlen.plwww: http://www.orlendarserca.pl/Adres do korespondencji:ul. Chemików 709-411 PłockBiuro w Warszawie:ul. Gordona Bennetta 2B, 02-159 Warszawatel.: (22) 778 08 51; 778 08 53