Stypendia im. Bronisława Geremka dla studentów kierunków humanistycznych

Fundator: Fundacja Centrum im. Prof. Bronisława Geremka
Deadline: Czekamy na nowy termin

Celem programu jest wsparcie młodzieży w rozwijaniu zainteresowań historią, w szczególności historią najnowszą oraz promowanie wiedzy historycznej, jako ważnego narzędzia rozumienia współczesnego świata.Kto może ubiegać się o stypendium
O stypendia mogą ubiegać się osoby studiujące na kierunkach: historia, politologia, europeistyka, socjologia, psychologia, filozofia oraz dziennikarstwo i komunikacja społeczna.

Kandydaci muszą spełniać następujące warunki:
- być stypendystami Programu Stypendiów Pomostowych;
- być studentami studiów stacjonarnych w polskich państwowych szkołach wyższych;
- w roku ogłoszenia konkursu rozpocząć III lub IV rok jednolitych studiów magisterskich lub studiów I stopnia albo I rok studiów II stopnia po raz pierwszy;
- uzyskać średnią nie niższą niż 4,0. Na minimalną średnią ocen uprawniającą do udziału w konkursie składa się średnia arytmetyczna ze wszystkich ocen uzyskanych z egzaminów i zaliczeń podczas wszystkich lat studiów poprzedzających udział w Konkursie. Przy obliczeniu średniej nie będą brane pod uwagę oceny z wychowania fizycznego, lektoratów, praktyk i ćwiczeń terenowych.Jednym z istotnych kryteriów przyjęcia do programu będzie przedstawienie eseju na jeden z trzech tematów:
1) polityka zagraniczna Polski po 89 roku,
2) Polska w Unii Europejskiej,
3) opozycja demokratyczna w PRL i okres transformacji ustrojowej.Ujęcie tej problematyki powinno uwzględnić rolę, myśl i dorobek prof. Bronisława Geremka. Praca powinna zawierać od 8–12 tys. znaków (bez spacji). Wysokość stypendium: 10 000 zł przez rok

Termin składania wniosków upłynął 31 sierpnia 2013 r.
O terminie kolejnej edycji programu poinformujemy niezwłocznie po jego ogłoszeniu przez organizatora.Szczegółowe informacje na stronie:http://geremek.pl/index.php?id=244&lang=pl

Fundator

Fundacja Centrum im. Prof. Bronisława Geremkaemail: fundacja@geremek.plwww: http://www.geremek.plul. Wilcza 9A lokal 700-538 Warszawatel.: +48 22 628 83 63fax: +48 22 628 83 66

Koordynator

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczościemail: fep@fep.lodz.plwww: http://www.fep.lodz.plul. Sterlinga 27/2990-212 Łódźtel.: (42) 631 95 58; 632 59 91fax: (42) 630 27 81