Stypendia naukowo - badawcze UNESCO

Fundator: UNESCO Polska
Deadline: Czekamy na nowy termin

Program stypendialny UNESCO, obejmujący stypendia naukowo-badawcze, naukowe, oraz granty przyznawane na podróże, ma na celu:
- przyczynić się do rozwoju społeczeństwa w obszarach ściśle powiązanych z celami strategicznymi i priorytetami programowymi UNESCO;
- doprowadzić do zwiększenia ilości porozumień dotyczących przyznawania stypendiów wraz z innymi sponsorami i zwiększenie ilości funduszy pochodzących z innych źródeł poprzez program stypendiów współfinansowanych.

Komitet Krajowy jest oficjalnym kanałem, poprzez który należy nadsyłać wnioski. Rozpatrywane będą jedynie podania przesłane i zatwierdzone przez Komitet Krajowy kandydata z kraju kandydata. Sekretariat UNESCO nie zajmuje się wnioskami od osób indywidualnych.

Rodzaje stypendiów UNESCO

  • Stypendia krótkoterminowe (maksymalnie 6 miesięcy) przeznaczone na specjalistyczne szkolenia na poziome podyplomowym. Priorytetowo będą traktowani dobrze rokujący wykwalifikowani specjaliści pragnący podjąć badania lub zapoznać się z najnowszymi osiągnięciami w swojej dziedzinie.
  • Stypendia współfinansowane: przyznawane we współpracy z innymi sponsorami. Terminy i państwa zależą od projektu. Ich listę znajdziesz tutaj.
  • Sektory i instytuty: stypendia zarządzane bezpośrednio przez sektory programowe instytutów UNESCO. Ich listę znajdziesz tutaj.
  • Program uczestnictwa: bezpośrednie wsparcie tych inicjatyw podejmowanych przez państwa członkowskie, które są zgodne z priorytetami i leżą w kompetencji organizacji. Wsparcie jest przekazywane państwom członkowskim lub państwom stowarzyszonym na prośbę przekazaną poprzez Komisje Krajowe. Wsparcie mogą również uzyskać międzynarodowe organizacje pozarządowe. Prośby od osób prywatnych nie będą rozpatrywane. Wsparcie może być przyznane w postaci stypendiów naukowo-badawczych lub naukowych.

Więcej informacji dotyczących terminów, procedur i planowanych imprez można uzyskać w Komitetach Krajowych UNESCO. Ich listę można znaleźć na stronie internetowej.

Fundator

UNESCO Polskaemail: komitet@unesco.plwww: http://www.unesco.pl/Pałac Kultury i Nauki, 7 piętroPlac Defilad 100-901 Warszawatel.: 22.620.33.55, 22.620.33.62fax: 22.624.24.96