Stypendia Sur-Place

Fundator: Fundacja Konrada Adenauera w Polsce
Deadline: Czekamy na nowy termin

Program stypendialny skierowany dla wybitnie uzdolnionych studentów, zaangażowanych w sprawy społeczne, polityczne, kulturalne.

Celem programu jest wsparcie osób młodych i wybitnie uzdolnionych, które będą w przyszłości budować elity rządzące swoich krajów. Jest to kluczowy obszar działalności Fundacji Konrada Adenauera.

O fundusze mogą ubiegać się studenci, którzy:
-
ukończyli 1 rok studiów,
- osiągnęli ponadprzeciętne wyniki w nauce podczas studiów oraz na świadectwie maturalnym,
- dobrze posługują się językiem niemieckim (poziom B1),
- posiadają obywatelstwo polskie,
- nie ukończyli 25 lat.Dodatkowo wykazywać społeczno-polityczne zaangażowanie (np. działalność w organizacjach politycznych, społecznych, kulturalnych, kościelnych itp.), identyfikować się z zasadami chrześcijańskiej demokracji, wykazywać gotowość do uczestnictwa w seminariach organizowanych w ramach programu stypendialnego i innych projektach realizowanych przez Fundację.Stypendyści otrzymują:
-
stypendium w wysokości 1200 złoty brutto miesięcznie,
- możliwość udziału w różnorodnych seminariach i konferencjach oraz odbycia praktyki studenckiej w biurze Fundacji Konrada Adenauera.Aplikacje powinny zawierać:
-
curriculum vitae w języku polskim i niemieckim,
- list motywacyjny w języku polskim i niemieckim ( 2-3 strony),
- list polecający pracownika naukowego z macierzystej uczelni, potwierdzający kwalifikacje naukowe kandydata,
- list polecający, opiniujący osobowość kandydata (np. od byłego nauczyciela),
- kopię legitymacji studenckiej,
- zdjęcie.Termin zgłaszania projektów upłynął 30 czerwca 2015 r.
O terminie kolejnej edycji programu poinformujemy niezwłocznie po jego ogłoszeniu przez organizatora.

Więcej informacji

Fundator

Fundacja Konrada Adenauera w Polsceemail: kas@kas.plwww: http://www.kas.plul. J. Dąbrowskiego 5602-561 Warszawatel.: +48 22 845-9330fax: +48 22 848-5437