Stypendia Tureckiej Fundacji Kultury

Fundator: Turecka Fundacja Kultury
Deadline: Czekamy na nowy termin

Turecka Fundacja Kultury (TFK) finansuje prowadzenie badań związanych ze sztuką i kulturą Turcji oraz z ochroną tureckiego dziedzictwa kulturowego i artystycznego.



Celem programu stypendialnego fundacji jest wyróżnienie i wspieranie studentów i naukowców, którzy - tak jak TFK - zaangażowani są w ochronę i promocję dziedzictwa kulturowego Turcji.



Kto może ubiegać się o stypendium:
Doktoranci i uczeni z tytułem doktora w dziedzinach związanych z kulturą i sztuką Turcji. Stypendia przeznaczone są dla naukowców, którzy są obecnie w trakcie studiów doktoranckich lub którzy tytuł doktora (lub równoważny) uzyskali nie wcześniej niż w ciągu ostatnich dziesięciu lat.



Długość stypendium:
Stypendia przyznawane są na jeden rok.



Warunki finansowe:
Dla doktorantów dostępnych jest dziesięć stypendiów o wartości 10 tys. dolarów. Dla naukowców z tytułem doktora przewidziano pięć stypendiów o wartości 15 tys. dolarów.



Jak ubiegać się o stypendium:
Kandydaci  złożyć muszą jeden komplet następujących dokumentów (w języku angielskim):
- list motywacyjny (zawierający tytuł projektu, kierunek studiów, określenie celu badań) nie dłuższy niż 1,5 strony (ok. 375 słów)
- wypełniony formularz zgłoszeniowy (do pobrania ze strony TFK)
- esej (max. 2000 słów) zawierający opis projektu i jego znaczenia, w tym spis treści, krótką bibliografię, stan zaawansowania projektu, przewidywany czas zakończenia badań
- krótki artykuł wprowadzający na temat badań na stronę internetową TFK z obrazami (6-9 zdjęć w wysokiej rozdzielczości); artykuł nie powinien być dłuższy niż 1,5 strony (ok. 375 słów)
- CV
- trzy podpisane listy polecające (jeśli kandydat jest doktorantem, z listów musi pochodzić od promotora)
- wykaz przedmiotów i ocen uzyskanych podczas studiów (tylko doktoranci)
- dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego (nieobowiązkowe dla studentów i pracowników uczelni anglojęzycznych)



Zgłoszenia muszą zostać przesłane elektronicznie na adres e-mail  istanbul@turkishculture.org oraz pocztą na adres fundacji (patrz niżej).



Termin składania wniosków upłynął: 31 października 2011 r.
Będziemy informować o nowych terminach składania wniosków.



Więcej informacji na stronie Tureckiej Fundacji Kultury.

Fundator

Turecka Fundacja Kulturyemail: istanbul@turkishculture.orgwww: http://www.turkishculturalfoundation.orgTurkish Cultural Foundation Turkey Branch OfficeCumhuriyet Cad. Cumhuriyet Apt. 17/3Taksim 34437 IstanbulTurkeytel.: 00-90-212-297-4332fax: 00-90-212-297-4039