Stypendium Artystyczne KODAK

Fundator: Kodak
Deadline: Czekamy na nowy termin

Stypendium Artystyczne KODAK jest inicjatywą skierowaną do studentów uczelni wyższych z kilkudziesięciu krajów, w tym Polski, kształcących na kierunkach: film, produkcja filmowa, kinematografia.

Uczelnie mogą zgłaszać do konkursu swoich kandydatów: utalentowanych, kreatywnych studentów, mogących pochwalić się sukcesami artystycznymi osiągniętymi w toku nauki akademickiej. Na zwycięzców czekają jednorazowe stypendia i granty, przyznawane w dwóch kategoriach.

Wymagania, selekcja
Zgłaszane prace muszą być kompletnymi dziełami, prezentującymi konkretną historię lub temat.

Każda uczelnia może zgłosić dwóch kandydatów rocznie do jednorazowego stypendium artystycznego KODAK oraz jednego kandydata rocznie do jednorazowego stypendium artystycznego w dziedzinie kinematografii. Kryteria dotyczące osób nominowanych znajdują się w formularzu aplikacyjnym i na stronie programu.

Nazwiska zwycięzców mogą zostać opublikowane na stronie organizatora. Zwycięzcy wyrażają zgodę na bezpłatne korzystanie z ich nazwisk, zdjęć i informacji ogólnej w celach promocji Programu.

Zgłaszane osoby muszą być studentami szkół filmowych (poziom licencjacki i magisterski, w pełnym wymiarze) i planować kontynuację nauki w kolejnym roku akademickim.Nagrody

Kategoria: Student Scholarship Award
- złoty medal: jednorazowe stypendium 5000$ oraz grant 5000$;
- srebrny medal: jednorazowe stypendium 4000$ oraz grant 4000$;
- brązowy medal: jednorazowe stypendium 3000$ oraz grant 3000$.

Kategoria: Student Cinematography Scholarship Award
- pierwsze miejsce: jednorazowe stypendium 4000$ oraz grant 5000$;
- wyróżnienie: jednorazowe stypendium 1000$ oraz grant 3000$.

Termin nadsyłania zgłoszeń upłynął: 15 maja 2015 r.
O terminie kolejnej edycji programu poinformujemy niezwłocznie po jego ogłoszeniu przez organizatora.

Więcej informacji