Stypendium Fundacji im. Rochusa i Beatrice Mummert

Fundator: Fundacja im. Roberta Bosha
Deadline: Czekamy na nowy termin

Kilkuletnie stypendia na studia w Niemczech dla studentów kierunków ekonomicznych i technicznych. Dofinansowane działania:
Fundacja im. Rochusa i Beatrice Mummert we współpracy z Fundacją Roberta Boscha przyznaje stypendia dla przyszłej wysoko wykwalifikowanej młodej kadry kierowniczej z Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej.Stypendia umożliwiają studia na Uniwersytecie w Kolonii (Universität zu Köln, kierunki ekonomiczne i informatyka gospodarcza) lub na Politechnice Akwizgrańskiej (RWTH Aachen, kierunki techniczne i kierunki inżynierii gospodarczej). Po trzech latach nauki stypendyści mogą uzyskać dyplom magistra (dla studiów jednolitych) lub po dwóch latach -  tytuł Master (dla studiów dwustopniowych).Program stypendialny obejmuje także:

  • praktyki w niemieckich przedsiębiorstwach i koncernach

  • akademickie wsparcie ze strony tutorów oraz przydzielony indywidualnie każdemu stypendyście mentor, będący zasłużoną osobistością ze świata nauki, gospodarki lub polityki

  • szkolenia z zakresu "soft skills"

  • spotkania ze znanymi i cenionymi świata polityki, gospodarki, kultury i nauki

  • wspólne uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych

  • wizyty w znanych firmach


Kto może ubiegać się o fundusze:
Studenci kierunków ekonomicznych i technicznych posiadający w momencie rozpoczęcia stypendium tytuł licencjata lub ukończony trzeci rok studiów magisterskich, którzy: 

  • posiadają bardzo dobrą znajomość języka niemieckiego poświadczoną przed rozpoczęciem stypendium posiadający odpowiednim certyfikatem lub świadectwem znajomości języka

  • udokumentowany potencjał kierowniczy (np. uczestnictwo w organizacjach szkolnych, samorządach studenckich, organizacja konferencji etc.)

  • wrażają chęć powrotu do Polski po zakończeniu studiów w Niemczech

  • mają nie więcej niż 24 lata i są w stanie wolnym


Wysokość dofinansowania:
Stypendium wynosi 800 Euro miesięcznie na pierwszym roku studiów w Niemczech, 825 EUR na drugim oraz 850 EUR na trzecim roku. Fundacja zapewnia częściowe pokrycie kosztów podróży, dopłaty do ubezpieczenia zdrowotnego, czynszu oraz pomocy naukowych oraz wyposażenie komputerowe.

Termin składania wniosków:
Aplikacje można składać każdego roku od 1 września do 1 listopada dla stypendiów rozpoczynających się w semestrze zimowym kolejnego roku kalendarzowego.

Więcej informacji na stronie: http://www.mummertstiftung.de/content/language1/html/10406.asp

Fundator

Fundacja im. Rochusa i Beatrice Mummertaemail: mummertstipendium@bosch-stiftung.dewww: http://www.mummertstiftung.deHeidehofstr. 3170184 StuttgartNiemcytel.: +49 (0)711 - 46084-752fax: +49 (0)711 - 46084-10752