Szkoły Zjednoczonego Świata - nauka w liceum za granicą

Ostrzeżenie

Szanowni Państwo,
Ze względu na zmianę systemu administracyjnego, opisy niektórych programów grantowych znajdujących się w naszej bazie mogą wyświetlać się w niepoprawny sposób. Krajowe Biuro Eurodesk Polska dokłada wszelkich starań, żeby prawidłowy widok programów został przywrócony w możliwie najkrótszym czasie.
Dziękujemy za wyrozumiałość.
Krajowe Biuro Eurodesk Polska
Fundator: Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata im. prof. Pawła Czartoryskiego
Deadline: Stały nabór

Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata im. prof. Pawła Czartoryskiego ogłasza konkurs stypendialny na lata szkolne 2018–2020 do następujących szkół UWC:

 • Robert Bosch UWC (Niemcy) – stypendium do 100%
 • UWC Adriatic (Włochy) – stypendium do 75%
 • UWC Changshu (Chiny) – stypendium do 50%
 • UWC Dilijan (Armenia) – stypendium do 60%
 • UWC Maastricht (Holandia) – stypendium do 75%
 • UWC Mostar (Bośnia i Hercegowina) – stypendium do 50%
 • UWC-USA (Stany Zjednoczone) – stypendium do 50%
 • UWC-USA (Stany Zjednoczone) – miejsce bez stypendium

Stypendia pokrywają 50-100% kosztów nauki, zakwaterowania oraz wyżywienia z wyjątkiem jednego miejsca w UWC-USA. Stypendia przyznawane są na dwa ostatnie lata nauki w szkole średniej. Nauka w szkołach UWC kończy się maturą międzynarodową International Baccalaureate (IB).

Kandydaci muszą spełniać następujące warunki:

 • uczeń/uczennica I klasy szkoły ponadgimnazjalnej,
 • średnia ocen na świadectwie gimnazjalnym minimum 4,5,
 • wynik testu gimnazjalnego (średnia z części humanistycznej oraz matematyczno-przyrodniczej) minimum 80%,
 • znajomość języka angielskiego,
 • udokumentowane szerokie zainteresowania i osiągnięcia.

Wysokość stypendium:

Dokładną wysokość stypendium określa Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata wraz z poszczególnymi szkołami UWC na podstawie zarobków rodziców kandydata. Podczas finału kwalifikacji rodzice są zobowiązani przedstawić zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości zarobków. W zależności od wysokości łącznego dochodu rodziny, może ona zostać poproszona o współfinansowanie nauki kandydata, proporcjonalnie do wysokości tego dochodu.

 

Aby zgłosić się do konkursu, należy wypełnić i wysłać formularz aplikacyjny online. Zgłoszenia będą przyjmowane do 29 października 2017 roku.

Fundator

Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata im. prof. Pawła Czartoryskiegoemail: kontakt@uwc.org.plwww: http://www.uwc.org.pl/Skr. Poczt. 1505-420 JózefówPL, MA