Szkoły Zjednoczonego Świata - nauka w liceum za granicą

Fundator: Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata im. prof. Pawła Czartoryskiego
Deadline: Czekamy na nowy termin

Program stypendialny Towarzystwa Szkół Zjednoczonego Świata im. prof. Pawła Czartoryskiego, umożliwiający dwuletnią naukę w szkołach UWC lub szkołach prywatnych, zakończoną maturą brytyjską lub międzynarodową.

Obecny nabór (2018) dotyczy nauki w prywatnych szkołach średnich w Wielkiej Brytanii, Austrii i Izraelu:

 • Chigwell School — 2 miejsca
 • Clifton College — 1 miejsce
 • Danube International School — 2 miejsca (Austria)
 • Downside School — 2 miejsca
 • Dulwich College — 1 miejsce
 • EMIS — 2 miejsca (Izrael)
 • Leweston School — 1 miejsce
 • Stonyhurst College — 2 miejsca
 • Worth School — 2 miejsca

Stypendia pokrywają do 100% kosztów nauki, zakwaterowania oraz wyżywienia. Stypendia przyznawane są na dwa ostatnie lata nauki w szkole średniej.

Kandydaci muszą spełniać następujące warunki:

 • uczeń/uczennica I klasy szkoły ponadgimnazjalnej,
 • średnia ocen na świadectwie gimnazjalnym minimum 4,5,
 • wynik testu gimnazjalnego (średnia z części humanistycznej oraz matematyczno-przyrodniczej) minimum 80%,
 • znajomość języka angielskiego,
 • udokumentowane szerokie zainteresowania i osiągnięcia.

Wysokość stypendium:

Dokładną wysokość stypendium określa Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata wraz z poszczególnymi szkołami na podstawie zarobków rodziców kandydata. Podczas finału kwalifikacji rodzice są zobowiązani przedstawić zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości zarobków. W zależności od wysokości łącznego dochodu rodziny, może ona zostać poproszona o współfinansowanie nauki kandydata, proporcjonalnie do wysokości tego dochodu.

Aby zgłosić się do konkursu, należy wypełnić i wysłać formularz aplikacyjny online.

Termin zgłoszeń: 15 stycznia 2018 roku.

Więcej informacji

Fundator

Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata im. prof. Pawła Czartoryskiegoemail: kontakt@uwc.org.plwww: http://www.uwc.org.pl/Skr. Poczt. 1505-420 JózefówPL, MA