Tu mieszkam, tu zmieniam - konkurs grantowy

Fundator: Fundacja Santander
Deadline: Czekamy na nowy termin

Konkurs grantowy wspierający inicjatywy, które przyczyniają się do pozytywnych zmian w społeczności lokalnej.

W konkursie może wziąć udział każdy, kto ma pomysł na ciekawą inicjatywę będącą odpowiedzią na jedno z poniższych zagadnień.

Cele i możliwe obszary wsparcia
– zagospodarowanie lokalnej przestrzeni publicznej, poprawa jej estetyki, czystości, funkcjonalności,
– poprawa jakości życia,
– zwiększenie zaangażowania społecznego w kulturę i sztukę,
– ochrona zabytków, pielęgnowanie i tworzenie miejsc pamięci,
– upamiętnienie i popularyzacja postaci, które wywarły pozytywny wpływ na lokalne środowisko,
– ochrona środowiska naturalnego,
– budowa wspólnot międzypokoleniowych,
– współpraca między organizacjami.

Budżet programu: 500 000 zł

Kwoty dofinansowania
– 10 000 zł – 20 grantów,
– 7 000 zł – 30 grantów,
– 5 000 zł – 18 gratów,

Kto może składać wnioski
Instytucje i organizacje pozarządowe, działające niekomercyjnie, mające osobowość prawną (fundacje, stowarzyszenia, szkoły, gminy, domy kultury, parafie itp.).

Termin składania wniosków: 1 lipca 2019 r.

Więcej informacji

Fundator

Fundacja Santanderemail: fundacja@santander.plwww: https://fundacja.santander.plul. Aleja Jana Pawła II 1700-854 Warszawatel.: 22 586 89 99