Unijny konkurs dla młodych naukowców

Fundator: Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Badań Naukowych
Deadline: Czekamy na nowy termin

Konkurs Unii Europejskiej dla Młodych Naukowców (European Union Contest for Young Scientists) to inicjatywa Komisji Europejskiej. Odbywa się zawsze we wrześniu, za każdym razem w innym państwie europejskim.

Do konkursu można zgłaszać oryginalne prace badawcze nagrodzone w konkursie ogólnopolskim, lub rekomendowane przez pracownika naukowego ze stopniem co najmniej doktora. Prace z nauk ścisłych, przyrodniczych, technicznych, ekonomicznych i społecznych mogą mieć jednego, dwoje lub troje autorów. Muszą powstać jeszcze przed podjęciem przez nich studiów na wyższej uczelni. Zgłaszana praca nie może mieć więcej niż 3 autorów. Wszyscy autorzy powinni być urodzeni pomiędzy 30 września 1997 r. i 1 września 2004 r. Żaden z autorów nie może we wrześniu 2018 r. mieć zaliczonego więcej niż pierwszego roku studiów. Praca musi powstać przed wstąpieniem każdego z nich na wyższą uczelnię.

Do Konkursu można zgłaszać wyłącznie:

  • prace nagrodzone lub wyróżnione w konkursie ogólnopolskim, a w przypadku konkursów wieloetapowych – tylko w etapie najwyższym, lub
  • prace mające rekomendację pracownika naukowego ze stopniem naukowym co najmniej doktora.

Wyboru prac zakwalifikowanych do Finałów Polskiej Edycji Konkursu oraz laureatów nagród 1., 2. i 3. stopnia dokonuje Jury.

Finały Polskiej Edycji Konkursu, podczas których Jury dokona m.in. wyboru prac, które będą zgłoszone do Finałów Międzynarodowych Konkursu, zostaną przeprowadzone do 15 kwietnia 2018 r. Autorzy prac wybranych do reprezentowania Polski będą zobowiązani do przygotowania do 20 maja 2018 r. wersji pracy w języku angielskim w formie wymaganej przez Komisję Europejską.

 

 

 

Termin dla krajowych organizatorów na nominację kandydatów upłynął 30 listopada 2017 roku.
O terminie kolejnej edycji programu poinformujemy niezwłocznie po jego ogłoszeniu przez organizatora

Więcej informacji (w języku polskim)

 

 

Fundator

Komisja Europejska - Dyrekcja Generalna ds. Badań Naukowych i Innowacjiemail: researchersineurope@ec.europa.euwww: http://ec.europa.eu/research/Directorate General for Research and InnovationEuropean CommissionB-1049 BrusselsBelgiumtel.: +32 2 29 911111