United Nations Development Programme - wolontariat

Fundator: Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie
Deadline: Czekamy na nowy termin

United Nations Development Programme (UNDP) to program wolontariacki w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych Komitetu Międzykrajowego Polska-Niemcy. Działa w 166 krajach, współpracuje z ich przedstawicielami nad rozwiązaniem problemów rozwojowych na narodowym i globalnym poziomie.

Cele
Wolontariusze zajmują się wspieraniem inicjatyw lokalnych, pomocą humanitarną, wspieraniem inicjatyw pokojowych, kontrolą przestrzegania praw człowieka.

Kto może uczestniczyć w wolontariacie
Zasady i wymogi formalne:
- Ukończone studia wyższe
- Ukończone 25 lat
- Bardzo dobra znajomość języka angielskiego lub francuskiego lub bardzo dobra znajomość hiszpańskiego, portugalskiego, arabskiego bądź rosyjskiego przy jednoczesnej znajomości języka angielskiego
- Minimum 5 lat doświadczenia zawodowego
- Dobry stan zdrowia

Program Wolontariuszy Narodów Zjednoczonych przeznaczony jest dla ludzi z silną motywacja, doświadczeniem zawodowym i umiejętnościami przystosowania się do trudnych warunków.
Należy zgłosić się do Przedstawicielstwa UNDP w Warszawie. Tam można otrzymać pełną informację dotyczącą programu UNV oraz formularze, które należy wypełnić i złożyć. Kwalifikacja chętnych następuje w centrali UNV w Bonn w Niemczech.

Czas trwania wolontariatu to przeważnie jeden rok, ale jest on uzależniony od konkretnego projektu. Spis projektów można znaleźć na anglojęzycznej stronie programu.

Więcej informacji

Fundator

Ośrodek Informacji ONZ w Warszawieemail: unic.poland@unic.orgwww: http://www.unic.un.org.plul. Piękna 1900-549 Warszawatel.: (22) 825-57-84fax: (22) 825 77 06