Wolontariat długoterminowy Stowarzyszenia ASF

Fundator: Stowarzyszenie ASF
Deadline: Czekamy na nowy termin

Wolontariat w Niemczech i Wielkiej Brytanii w muzeach i miejscach pamięci, w projektach socjalnych z dziećmi i młodzieżą, ludźmi starszymi, bezdomnymi, uzależnionymi, w projektach antyrasistowskich, w ośrodkach pomocy uchodźcom, w gminach chrześcijańskich i żydowskich, w międzynarodowych domach spotkań.Zadania wolontariusza
Projekty, w których mogą pracować wolontariusze odbywają się w miejscach pamięci i centrach edukacyjno-kulturalnych związanych z historią II wojny światowej (np. znajdujących się na terenie byłych obozów koncentracyjnych) lub w projektach socjalnych, zajmujących się pracą z różnymi grupami poszkodowanymi społecznie (niepełnosprawnymi, imigrantami, środowiskami zagrożonymi patologią).Czas trwania
Wolontariat trwa 12 miesięcy, rozpoczyna się we wrześniu, a kończy w sierpniu następnego roku.Kto może zostać wolontariuszem
- osoba pełnoletnia

Co zapewnia organizacja
- koszty podróży do kraju, w którym odbywać się będzie wolontariat, a także dojazdu na seminaria w trakcie jego trwania;
- kieszonkowe;
- pieniądze na mieszkanie;
- wyżywienie.Termin nadsyłania aplikacji upłynął: 15 lutego 2015 r. 
O terminie kolejnej edycji programu poinformujemy niezwłocznie po jego ogłoszeniu przez organizatora.

Więcej informacji: https://www.asf-ev.de/pl/zostan-wolontariuszem/

Fundator

Stowarzyszenie ASF w Polsceemail: polen@asf-ev.dewww: https://www.asf-ev.de/pl/Piekary 232-060 Liszkitel.: (12) 280 62 87fax: (12) 280 62 87