Wolontariat Don Bosco

Fundator: Centrum Międzynarodowego Wolontariatu Don Bosco
Deadline: Czekamy na nowy termin

Wolontariat misyjny w Europie, Afryce i Ameryce Południowej.

 

Cele
Program organizuje Zakon Salezjanów. Projekt Międzynarodowego Wolontariatu pozwala młodym ludziom z Polski na zaangażowanie się w prace jednej z dziewięciu placówek misyjnych na całym świecie. Prace dotyczą przeważnie pomocy osobom ubogim i cierpiącym.

Kto może zostać wolontariuszem
Każda osoba chcąca wyjechać na misję musi przez rok przygotowywać się do wyjazdu uczęszczając na comiesięczne spotkania wspólnoty w Warszawie oraz angażując się w prace parafii salezjańskiej najbliższej jego miejsca zamieszkania. Ostatni miesiąc przygotowań spędza już w domu wspólnoty w Warszawie. Potem wyjeżdża na misje na minimum rok (jest możliwość wyjazdu skróconego - 3 miesięcznego). Po powrocie wolontariusz musi podzielić się swoimi doświadczeniami.
Wolontariusz musi posiadać dobrą znajomość języka kraju, do którego chce wyjechać.

Więcej informacji
Aby się zgłosić, należy wysłać pocztą lub e-mailem CV oraz list motywacyjny z uwzględnieniem motywacji duchowej do wyjazdu. Po otrzymaniu odpowiedzi należy pojechać do Warszawy, na rozmowę, podczas której ustalony zostanie plan przygotowań.

Placówki misyjne w: Albania, Kenia Madagaskar, Peru, Rosja, Sierra Leone, Uganda, Ukraina, Zambia. Na jedną misje wyjeżdża 1- 2 osoby. Rocznie wyjeżdża 10 - 15 wolontariuszy.

Więcej informacji

 

 

Fundator

Centrum Międzynarodowego Wolontariatu Don Boscoemail: misje@salezjanie.plwww: http://www.misje.salezjanie.pl/ul. Korowodu 2002-829 Warszawatel.: 22 644 86 78fax: 22 644 86 79