Wolontariat Harcerski

Fundator: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Deadline: Czekamy na nowy termin

Program Ministerstwa Edukacji Narodowej finansujący organizację szkoleń dla harcerzy – instruktorów-wolontariuszy, zgodnie z założeniami metody harcerskiej, z uwzględnieniem pracy z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.Szkolenia muszą mieć charakter edukacyjny, powinny być prowadzone przez doświadczonych trenerów i specjalistów i obejmować grupy młodzieży ze wszystkich województw (rekrutacja ma mieć charakter ogólnopolski).Dodatkowo punktowany będzie:
– udział uczestników niepełnosprawnych;
– doświadczenie organizatora;
– współpraca z zagranicznymi organizacjami działającymi na rzecz rozwoju ruchu wychowawczego (w tym z organizacjami skautowskimi).Tematyka i zakres szkoleń dla wolontariuszy powinny obejmować m.in.:
– promocję działań prozdrowotnych, ekologicznych, rozwijających w duchu wychowania patriotycznego i obywatelskiego;
– upowszechnianie wiedzy o różnych formach krajoznawstwa i turystyki (w szczególności bezpiecznej turystyki);
– działania umożliwiające nabycie umiejętności pracy z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
– działania ukierunkowujące na aktywne włączanie dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w życie społeczne.Szkolenia muszą także uwzględniać program kursów kształcących i doskonalących wiedzę i umiejętności wolontariuszy (w szczególności z zakresu udzielania pierwszej pomocy) oraz uzupełniać różnice programowe w zakresie obowiązkowych treści realizowanych podczas kursów na kierownika i wychowawcę wypoczynku, wprowadzonych w 2015 r.Kto może aplikować
Organizacje pozarządowe.Zgłoszenia do programu
Na stronie internetowej MEN-u należy wypełnić, a następnie wydrukować formularz, który wraz z załącznikami trzeba przesłać do Ministerstwa, na adres:
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Al. J. Ch. Szucha 25
00-918 WarszawaTermin realizacji projektów: do 15 grudnia 2015 r. Budżet programu: 1.500.000 zł, maksymalna dotacja: 1.500.000 zł.
Koszty zarządzania projektem nie mogą przekroczyć 10% budżetu projektu.Termin aplikowania upłynął: 29 kwietnia 2015 r.
O terminie kolejnej edycji programu poinformujemy niezwłocznie po jego ogłoszeniu przez organizatora.Regulamin
Więcej informacji

Fundator

Ministerstwo Edukacji Narodowejemail: informacja@men.gov.plwww: http://www.men.gov.plMinisterstwo Edukacji NarodowejAl. J. Ch. Szucha 2500-918 Warszawatel.: 22 34-74-100fax: 22 34-74-100