Wolontariat Socjalny - Budowanie Mostów w Europie

Fundator: Wspólnota Kulturowa "Borussia"
Deadline: Czekamy na nowy termin

Stowarzyszenie "Borussia", które współpracuje z niemieckim stowarzyszeniem Inicjatywa Chrześcijan dla Europy (ICE), organizuje wyjazdy do Niemiec w ramach projektu "Wolontariat Socjalny - Budowanie mostów w Europie".

Cele
Wolontariusze pracują w placówkach socjalnych i opiekuńczo-wychowawczych działających na rzecz dzieci, młodzieży, azylantów, osób niepełnosprawnych i starszych. Wolontariat opiera się na idei łączenia nauki z pomocą potrzebującym. Projekty trwają 12 miesięcy.

Dofinansowane działania
Organizatorzy zapewniają wolontariuszom zakwaterowanie, wyżywienie, kieszonkowe, ubezpieczenie, udział w seminariach kształceniowych, zwrot kosztów podróży służbowych oraz opiekę indywidualną i pedagogiczną.

Kto może zostać wolontariuszem
W projekcie mogą uczestniczyć osoby w wieku 18-30 lat z Europy Wschodniej i Zachodniej, posiadające dobrą znajomość języka obcego. Kandydaci muszą przedstawić zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia.

Zgłoszenie zawierające: życiorys napisany odręcznie, informację o znajomości języków, zaświadczenie lekarskie, zdjęcie legitymacyjne, list motywacyjny oraz referencje od organizacji, z którymi współpracowała dana osoba należy przesłać na adres:

Fundacja "Borussia" z dopiskiem "Budowanie mostów w Europie"
ul. Kopernika 45
10-513 Olsztyn

Więcej inforamcji

Fundator

Wspólnota Kulturowa "Borussia"email: sekretariat@borussia.plwww: http://www.borussia.pl/ul. Zyndrama z Maszkowic 210-133 Olsztyntel.: 89 523 72 93fax: 89 534 00 26