Workcampy w Niemczech - Evangelische Jugend

Fundator: Ecumenical Youth Services
Deadline: Czekamy na nowy termin

Workcampy ekumeniczne w Niemczech dla osób w wieku od 18 (wyjątkowo od 17) do 26 lat: projekty ekologiczne, społeczne lub socjalne.

Workcamy dają młodzieży z całej Europy możliwość spotkania się i  pracy w czasie projektów na rzecz społeczności lokalnej. Workcampy trwają dwa tygodnie, w każdym z nich bierze udział do 20 uczestników. Liderami grup są młodzie wolontariusze. Co roku wyjazdy maja inny temat przewodni.

Wolontariusz:
- musi znać język angielski lub niemiecki;
- musi mieć od 18 do 26 lat (możliwe jest też przyjęcie wolontariuszy 17-letnich, za zgodą rodziców).

Zadania wolontariusza:
Praca trwa przez 9 dni (z 14) przez 6 godzin - przy projektach związanych z ochroną środowiska, pracą społeczną, na rzecz społeczności lokalnych.

Wysokość dofinansowania:
Każdy wolontariusz musi wnieść opłatę rejestracyjną w wysokości 15 euro (po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu się na workcamap). Wyżywienie, zakwaterowanie, koszty związane z zajęciami oraz ubezpieczenie są zapewnione przez organizatora. Wolontariusze z Polski otrzymają zwrot kosztów podróży w wysokości do 20 euro.

Lista dostępnych workcampów

Termin składania wniosków
Rekrutacja uczestników odbywa się osobno na poszczególne workcamy. Na ostatnie z workcampów (sierpniowe) zgłaszać się można do końca lipca, ale organizatorzy radzą aplikować znacznie wcześniej.
Więcej informacji oraz formularz aplikacyjny na stronie Ecumenical Youth Services

Artykuł (oraz wywiad z koordynatorką) o pobycie na jednym z workcampów, napisany przez uczestnika z Polski.

Fundator

Ecumenical Youth Servicesemail: workcamp@akd-ekbo.dewww: http://www.ejbo.de/workcamp/index.php?lang=DE&help=1&Goethestraße 26-3010625 Berlintel.: +49-(0)30/ 31 91-131fax: +49-(0)30/ 31 91-100