Wsparcie Demokracji

Fundator: Polska Fundacja Międzynarodowej Współpracy
Deadline: Czekamy na nowy termin

Program finansujący projekty polskich organizacji pozarządowych – we współpracy z partnerami lokalnymi – wspierające demokratyczne przemiany w krajach, w których system polityczny posiada jedynie pewne elementy powszechnie uznane za demokratyczne oraz w krajach będących w okresie transformacji systemowej.Celem programu jest rozwój demokracji, w tym demokracji lokalnej, rządy prawa oraz przestrzeganie praw człowieka w państwach, które wymienione są na liście biorców pomocy rozwojowej DAC OECD oraz określonych w raporcie „Freedom in the World 2014”  jako „częściowo wolne” lub „bez wolności”Kraje, w których mogą być realizowane projekty
Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Mołdawia, Tunezja, TadżykistanProjekty muszą być realizowane na terenie ww. państw, mogą jednak zawierać elementy realizowane na terenie Polski.Priorytety tematyczne konkursu
A. Wolności obywatelskie w państwie prawa;
B. Wsparcie młodych liderów transformacji i demokracji;
C. Wzmacnianie potencjału wspólnot lokalnych i społeczeństwa obywatelskiego.Kto może ubiegać się o grant
– zarejestrowane w Polsce stowarzyszenia i fundacje, posiadające doświadczenie w obszarze pomocy rozwojowej;
– osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Polsce, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania.Wysokość dofinansowania
a. małe granty – wysokość dofinansowania 40–70 tys. zł,
b. duże granty – wysokość dofinansowania 100–300 tys. zł.

Konkurs podzielony jest na cztery ścieżki grantowe – związane z krajem, w którym maja być realizowane projekty1. Białoruś – łączna suma dofinansowania: 600.000 zł;
2. Gruzja, Mołdawia – łączna suma dofinansowania: 1.200.000 zł;
3. Tunezja – łączna suma dofinansowania: 500.000 zł;
4. Tadżykistan – łączna suma dofinansowania: 500.000 zł.Całkowity budżet programu: 2.800.000 zł

Termin składania wniosków upłynął: 30 stycznia 2015 r.
O terminie kolejnej edycji programu poinformujemy niezwłocznie po jego ogłoszeniu przez organizatora.

Wnioski można było składać poprzez generator wniosków online.

Więcej informacji

Fundator

Fundacja Solidarności Międzynarodowejwww: http://solidarityfund.pl/pl/Bagatela 10/1200-585 Warszawatel.: +48 222 90 66 22fax: +48 222 90 66 22 w. 99