Wsparcie przedsięwzięć humanitarnych na Bliskim Wschodzie

Fundator: Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Deadline: Czekamy na nowy termin

Dokładna nazwa i charakter zadania to „Zapewnienie wkładów własnych na realizację przedsięwzięć humanitarnych na Bliskim Wschodzie ze źródeł innych niż budżet RP”. Dofinansowanie dotyczy projektów, które wymagają wkładu własnego, a realizowane są z dotacji unijnych lub ONZ.

Kraje, w których mogą być realizowane działania humanitarne:
- Syria
- Liban
- Jordania
- Irak
- Jemen
- Palestyna
- Turcja

Kto może ubiegać się o dofinansowanie
Organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w ustawie o finansach publicznych (art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. e) oraz art. 3 ust. 3).

Budżet programu: 1 mln zł.
Dofinansowane zadania muszą zakończyć się 31 grudnia 2017 r.

Termin składania wniosków: 21 lipca 2017 r., do godz. 16:15.

Więcej informacji

Fundator

Ministerstwo Spraw Zagranicznychemail: rzecznik@msz.gov.plwww: http://www.msz.gov.plal. J. Ch. Szucha 2300-580 WarszawaMA, PLtel.: +48 22 523 90 00